Cronica Zilei de Duminică

Duminică, 21 august, începând cu ora 10:00, la cinematograful ,,Matei Vișniec” s-a desfășurat a doua zi de proiecții de film în cadrul festivalului UNICA. De această dată a venit rândul Belgiei, Germaniei, Austriei, Luxemburg-ului, Slovaciei și al Olandei să impresioneze prin talentul cinematografic.

De asemenea, începând cu data de 20 august, în fiecare zi, pe site-ul oficial al festivalului UNICA, se vor găsi fotografii și articole informatoare în legătură cu desfășurarea festivalului UNICA. Conținutul paginii le aparține tinerilor voluntari, elevi ai Colegiului Național ,,Petru Rareș”, care s-au mobilizat în această perioadă spre o cât mai bună organizare a concursului de film.

Prima țară care a prezentat filme a fost Belgia. Ca o continuare a impresiei pozitive, lăsate de proiectiile din ziua precedentă, Belgia nu a dezamăgit prin prestația sa, ba din contră. Au putut fi urmărite filme precum: SYMPHONY OF COLOURS de Kathelijne Desramault, ELEPHANT SEALS OF CALIFORNIA de Lucien Koulischer sau DEATH PENCIL de Bernard Dublique. Programul Belgiei a fost închis de filmul tip documentar NO MAN’S LAND de Marc Preschia, care, dincolo de partea strict informativă a vieții oamenilor care înfruntă zăpada, a reușit sa marcheze prin-un triunghi între frig, moarte și dorința de a atinge țelul.

Seria de filme a fost continuată de Germania. Un amalgam de umor, filozofie și realitate au ocupat ecranul pe care s-au difuzat următoarele filme: THE MAIN THING IS THE NET deRainer Hofmann, PROVERBIAL LUCK de Dave Lojek, GOLDEN RATIO de Lilith Queisser (Jeunesse), ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED de Michaela Pfeiffer, TAREK CHALABI de Finn-Halvar Peters, GUANTANAMO BABY de Dieter Primig. Într-o notă la fel de ghidușă și captivantă, precum cea cu care Jean Pierre Jeunet își caracterizează personajele în "Amelie", începe Michaela Pfeiffer filmul " ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED". Savoarea scenariului stă în jocurile de cuvinte și expresiile folosite. Ca mărturie a acestei atmosfere, El va rămane orb, după ce aruncat un ochi după Ea. Tot pe umor se bazează și GUANTANAMO BABY de Dieter Primig, al cărui personaj ne amintește de Stewie din serialul animat ,,Family Guy”.

Austria și-a făcut intrarea cu un intro savuros în legătură cu un mit fundamental românesc, Dracula. În urma acestuia, s-au derulat filme precum: THE WINDFARM de Benno Buzzi și A BREAK de Doris Dvorak.

După prânz și după discuția juriului a apărut pe marele ecran, cu forțe noi, Luxemburg. Filmele prezentate s-au remarcat prin cadre bune, mesajul fiind amplificat prin sunet. Bătaia pantofului pe podea, picioarele frecate unul de celălalt sau sunetul unei foarfece în aer sunt doar câteva din imaginile de calitate ale zilei. Filmele vizionate au fost: THE WOMAN WITHOUT A FACE de François Laurent, SAWADEE de Vito Labalestra, SKATE TO NOWHERE de Vito Labalestra, CLIC-CLAC de Raphael Bollaerts & Jean-Baptiste Moisy, THE BUS STOP de Sirvan Marogyi, MATADOR de James Chan-A-Sue & Vito Labalestra.

Slovacia a fost următoarea țară care a mișcat publicul prin calitatea filmelor. Proiecția SHAME de Livia Havlíčková a adus in prim-plan imagini despre situaţia dramatică a femeilor de la periferia societății. Coloana sonoră, întreținută de vocea Lanei del Rey, și subiectele tabu abordate au reprezentat punctul forte al filmului. Din partea Slovaciei am putut viziona și WINTER DAY IN BANKSÁ ŠTIAVNICA de Michal Čiž, DARKNESS de Adela Križovenská, FLING de Laura Kočanová, THE MOUNTAIN, A BACKPACK AND A CAMERA - PART 2 de Stanislav Kovač sau STRANGER de Kovač Matej, Gerald Gorondi, Matt hias Kasar, Patrik Ján Kovačs , Jana Janove.

A doua zi de proiecții cinematografice a fost încheiată de reprezentația Olandei. Olandezii au surprins prin scenariu și contrastele între așteptări și realitate. Umorul din filmul FAMILY REUNION de Marco Brunu s-a dovedit a fi o chestiune relativă, ce ține de perspectiva din care este privit personajul. În cadru apare un bărbat hotărât să se sinucidă, care până la final decide ca nu el să fie ținta, ci familia, care este învinovățită pentru situaţia dezolantă a bărbatului. Olanda a mizat pe un soi de joacă cu mintea privitorilor și în următoarele filme: MAMA de José Bibián, THE QUESTION de Patrick Brouwers și LAURA de Vladimir Murtin. Dacă primul film prezentat a fost un documentar despre brânză (CHEESE, CHEESE, CHEESE de Ben Carmiggelt) ultimele filme au reprezentat, cu siguranță, finalul festinului, desertul şi vinul.

Astfel s-a încheiat și cea de-a doua zi a festivalului de film UNICA. Urmează ca ecranul să se odihnească pentru o zi, după toate cele văzute, timp în care participanții vor face o excursie în care se delecta cu frumusețile Bucovinei.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
UNICA – The Sunday Chronicle

On Sunday, August 21, starting 10 a.m., Cinema Modern hosted the second day of film projections within the UNICA Film Festival. This time it was the turn of Belgium, Germany, Austria, Luxemburg, Slovakia and the Netherlands to put forward their cinematographic talent.

You should also know that every day on the official website of the UNICA Festival’s (www.UNICA2016.ro) you can find updated information and photographs relating to the unfolding of the event. The content of this page is the result of hard work done by a group of young volunteers, students at “Petru Rareş” National College, who have united their forces these days to try and organize the festival to the best of their abilities.

The first country to present movies on Sunday was Belgium. It continued the series of positive impressions created the previous day, by not letting us down with its productions. On the contrary. The following films were shown: SYMPHONY OF COLOURS by Kathelijne Desramault, ELEPHANT SEALS OF CALIFORNIA by Lucien Koulische, DEATH PENCIL by Bernard Dublique. Belgium’s programme was concluded by Marc Preschia’ s NO MAN’S LAND documentary. Beyond the strictly documentary side of this film, about the life of people who are facing snow day and night, there is a strong point in an interesting triangle it proposes: cold, death, and the desire to achieve one’s goal.

Germany continued the series of projections. On the screen was a mixture of humour, philosophy and reality conveyed by the films: THE MAIN THING IS THE NET by Rainer Hofmann, PROVERBIAL LUCK by Dave Lojek, GOLDEN RATIO by Lilith Queisser (Jeunesse), ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED by Michaela Pfeiffer, TAREK CHALABI by Finn-Halvar Peters, GUANTANAMO BABY by Dieter Primig. Michaela Pfeiffer’s film ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED begins on a note as playful and captivating as the way Jean Pierre Jeunet builds his characters in «Amélie. » The beauty of the screenplay lies in the puns and the expressions used. As proof of this exciting atmosphere we remind you the scene where He becomes blind because he throws one of his eyes at Her. Humour also underlies GUANTANAMO BABY, whose character reminds the viewers of Stewie in „Family Guy.”

Austria made an entrance with an enchanting intro on a fundamental Romanian myth, that of Dracula. Then there followed movies like THE WINDFARM by Benno Buzzi and A BREAK by Doris Dvorak.

After lunch and after the jury discussion, Luxembourg made it on the screen with new forces. The movies they presented are remarkable through their good shots whose message is enhanced by the sound. The tapping of the shoe on the floor, feet rubbed against each other, or the sound of some scissors cutting the air are some of the auditory images and sensations that lingered until the end of the day. The films people watched were: THE WOMAN WITHOUT A FACE by François Laurent, SAWADEE by Vito Labalestra, SKATE TO NOWHERE by Vito Labalestra, CLIC-CLAC by Raphael Bollaerts & Jean-Baptiste Moisy, THE BUS STOP by Sirvan Marogyi, MATADOR by James Chan-A-Sue & Vito Labalestra.

Slovakia was the next country to impress the public through the quality of its films. SHAME by Livia Havlíčková brings in images about the dramatic situation of women finding themselves on the fringes of society. The soundtrack echoing Lana del Rey’s voice and the tabu topics represent the strengths of the movie. From the part of Slovakia, the viewers could also enjoy, WINTER DAY IN BANKSÁ ŠTIAVNICA by Michal Čiž, DARKNESS by Adela Križovenská, FLING by Laura Kočanová, THE MOUNTAIN, A BACKPACK AND A CAMERA - PART 2 by Stanislav Kovač or STRANGER by Kovač Matej, Gerald Gorondi, Matthias Kasar, Patrik Ján Kovačs , Jana Janove.

The second day of cinematographic projections ended with the Netherlands’ representatives. The Dutch filmmakers surprised the public both through screenplays and through the new way in which they explore the contrast between expectations and reality. The humour in the film FAMILY REUNION by Marco Brunu turns out to be a relative matter, which has to do with one’s perspective on the character. The cut shows us a man determined to kill himself, who finally decides the target should’t be him, but his family, whom he blames for his dismal plight. Similarly, the Netherlands bet on some sort of game with the viewers’ minds in their next productions: MAMA by José Bibián, THE QUESTION by Patrick Brouwers and LAURA by Vladimir Murtin. If the first film presented was a documentary on cheese (CHEESE, CHEESE, CHEESE de Ben Carmiggelt), the next ones were certainly the final of the artistic feast, the dessert and the wine.

They also concluded the second day of the UNICA Film Festival. The screen will rest for a day and the participants will go on a deserved trip to discover and admire the sites of Bukovina.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
UNICA – Chronique de Dimanche

Dimanche, 21 août, 10.00h. du matin, au cinéma ,,Matei Vișniec” a continué le deuxième jour de projections cinématographiques dans le cadre du festival UNICA . Cette fois-ci, c’étaient la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, le Luxembourg, la Slovaquie et les Pays Bas qui ont impressionné le public avec leur talent cinématographique.

Il faut savoir que dès le 20 août, chaque jour, sur le site officiel du festival UNICA on peut voir des photos et des comptes-rendus concernant le déroulement du festival UNICA. Le contenu de la page constitue le résultat du travail acharné des jeunes bénévoles, des élèves du Collège National ,,Petru Rareș” qui se sont impliqués en vue de réaliser une bonne organisation du festival de film.

Le premier pays qui a présenté ses films a été la Belgique. Suite à la bonne impression obtenue lors de la projection cinématographique de la journée précédente, la Belgique n’a pas déçu par sa prestation, bien au contraire. On a pu voir des films tels que: SYMPHONY OF COLOURS de Kathelijne Desramault, ELEPHANT SEALS OF CALIFORNIA de Lucien Koulischer ou DEATH PENCIL de Bernard Dublique. Le programme de la Belgique a été clôturé par le film documentaire NO MAN’S LAND de Marc Preschia, qui a touché le public, au-delà des aspects de documentaire concernant la vie des gens qui affrontent la neige, par le parallèle entre le froid, la mort et le désir d’atteindre son but.

La série de films a été continuée par l’Allemagne. L’écran a été envahi par un amalgame d’humour, de philosophie et de réalité avec les films : THE MAIN THING IS THE NET de Rainer Hofmann, PROVERBIAL LUCK de Dave Lojek, GOLDEN RATIO de Lilith Queisser (Jeunesse), ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED de Michaela Pfeiffer, TAREK CHALABI de Finn-Halvar Peters, GUANTANAMO BABY de Dieter Primig.

Michaela Pfeiffer commence son film, « ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED », sur une note amusante et captivante, comme celle avec laquelle Jean Pierre Jeunet compose ses personnages dans « Amélie ». La saveur du scénario réside surtout dans les jeux de mots et les expressions utilisées. Pour étayer cette affirmation un exemple illustratif serait la scène où il « reste aveugle après avoir jeté un œil après elle ». Encore une fois l’humour reste un aspect significatif dans le film GUANTANAMO BABY de Dieter Primig, dont le personnage nous fait penser à Stewie de la série animée « Family Guy ».

L’Autriche a débuté par un intro savoureux concernant un mythe roumain célèbre, celui de Dracula. Après cela, on a vu des films tels que : THE WINDFARM de Benno Buzzi et A BREAK de Doris Dvorak.

A midi, après le déjeuner et après le débat du jury, le Luxembourg est entré sur scène. Les films présentés se sont fait remarquer par de bons cadres, par le message renforcé par le son. Les bruits des pas sur le plancher, le frottement des pieds l’un contre l’autre, le son des ciseaux dans l’air représentent quelques-unes des images et des sensations d’une grande force suggestive qui ont marqué la journée. Les films vus ont été : THE WOMAN WITHOUT A FACE de François Laurent, SAWADEE de Vito Labalestra, SKATE TO NOWHERE de Vito Labalestra, CLIC-CLAC de Raphael Bollaerts & Jean-Baptiste Moisy, THE BUS STOP de Sirvan Marogyi, MATADOR de James Chan-A-Sue & Vito Labalestra.

La Slovaquie a été le deuxième pays qui a ému le public par la qualité de ses films. La projection cinématographique SHAME de Livia Havlíčková a mis en exergue des aspects concernant la situation dramatique des femmes de la périphérie sociale. La colonne sonore, accompagnée par la voix de Lanei del Rey, tout comme les sujets tabous touchés ont représenté les points forts du film. La Slovaquie a été représentée également par WINTER DAY IN BANKSÁ ŠTIAVNICA de Michal Čiž, DARKNESS de Adela Križovenská, FLING de Laura Kočanová, THE MOUNTAIN, A BACKPACK AND A CAMERA - PART 2 de Stanislav Kovač ou bien STRANGER de Kovač Matej, Gerald Gorondi, Matt hias Kasar, Patrik Ján Kovačs , Jana Janove.

La deuxième journée de projections cinématographiques s’achève par les films présentés par les Pays Bas. Les cinéastes hollandais ont surpris le public par le scénario tout comme par la façon inédite d’explorer le contraste entre les attentes et la réalité. L’humour du film FAMILY REUNION de Marco Brunu dépend de la perspective adoptée pour regarder le personnage. Dans le cadre apparait un homme décidé à se suicider et qui décide finalement qu’il n’est pas la cible, mais sa famille, à sa place, rendue coupable pour sa situation désolante. Les Pays Bas ont misé sur le même type de « jeu avec les pensées du public » dans les autres films présentés : MAMA de José Bibián, THE QUESTION de Patrick Brouwers et LAURA de Vladimir Murtin.

Si le premier film présenté a été un documentaire sur le fromage (CHEESE, CHEESE, CHEESE de Ben Carmiggelt) les derniers films ont représenté, à coup sûr, la fin du régal artistique, le dessert et le vin.

La deuxième journée du festival de film UNICA est finie, l’écran va se reposer pour une journée et les participants feront une excursion pour visiter les alentours de la Bucovine.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Sonntag, den 21. August 2016

Ein neuer Tag hat begonnen. Belgien, Deutschland, Österreich, Luxemburg, Slovakei und Holland haben dieses Mal mit iher Begabung beeindruckt.

Außerdem werden täglich ab 20.August alle Artikeln, Fotos und alle nötigen Informationen über das Festival UNICA auf der Webseite veröffentlicht. Mit der Arbeit bei dieser Website haben sich die Schüler von Nationalkolleg "Petru Rares” beschaftigt.

Das erste Land, das Filme vorgestellt hat, war Belgien und es hat die Erwartungen nicht enttäuscht.Viele Dokumentarfilme wurden vom Publikum angesehen. Es geht um: SYMPHONY OF COLOURS von Kathelijne Desramault, ELEPHANT SEALS OF CALIFORNIA von Lucien Koulischer oder DEATH PENCIL von Bernard Dublique. Aber der Film NO MAN’S LAND von Marc Preschia hat geschaft mithilfe von einemDreieck zwischen Kälte, Tod und der Wunsch zu überwinden das Ziel des Menschen zu zeigen.

Dann folgte Deutschland mit einem Amalgan aus Humor, Filosophie und Wirklichkeit:

THE MAIN THING IS THE NET vonRainer Hofmann, PROVERBIAL LUCK von Dave Lojek, GOLDEN RATIO von Lilith Queisser (Jeunesse), ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED von Michaela Pfeiffer, TAREK CHALABI von Finn-Halvar Peters, GUANTANAMO BABY von Dieter Primig. In dem Film ...AND THAT’S HOW IT HAPPENED von Michaela Pfeiffer gibt es einSpiel mit WörterundAusdrücke.Wirerinnern uns an eineSzene, wenn er blindwird, nachdem er einen Auge geworfenhat.

Österreichist mit einemrumänischenMythosgekommen : Dracula. Danachfolgten die Filmen :THE WINDFARM von Benno Buzzi și A BREAK von Doris Dvorak.

Nach dem Mittagsessen ist Luxemburg mit neuer Kraft erschienen. Die dargestellten Filme: THE WOMAN WITHOUT A FACE von François Laurent, SAWADEE von Vito Labalestra, SKATE TO NOWHERE von Vito Labalestra, CLIC-CLAC von Raphael Bollaerts & Jean-Baptiste Moisy, THE BUS STOP von Sirvan Marogyi, MATADOR von James Chan-A-Sue & Vito Labalestra. hatten gute Rahmen, die Nachricht wurde von dem Ton verstärkt und die Gefühle wurden besser ausgedruckt

Slowakei war das nächste Land. Der Film SHAME von Livia Havlíčková hatte im Vordergrund die dramatische Situation der Frauen am Rande der Gesellschaft. Die Musik ,die Stimmung von Lanei del Rey und die Tabuthemen haben eine wichtige Rolle gespielt.

Slowakei kam mit den Filmen: WINTER DAY IN BANKSÁ ŠTIAVNICA von Michal Čiž, DARKNESS von Adela Križovenská, FLING von Laura Kočanová, THE MOUNTAIN, A BACKPACK AND A CAMERA – TEIL 2 von Stanislav Kovač oder STRANGER von Kovač Matej, Gerald Gorondi, Matt hias Kasar, Patrik Ján Kovačs , Jana Janove.

Holland hat den Tag mit ihren unveröffentlichten Filmforführungen beendet, die der Kontrast zwischen Erwartungen und Wirklichkeit ausgedrückt haben. In dem Film FAMILY REUNION von Marco Brunu hing der Humor davon ab, aus welcher Perspektive die Gestalt betrachtet wird. Holland spielte mit dem Geist der Zuschauer, die die Filmen MAMA von José Bibián, THE QUESTION von Patrick Brouwers und LAURA von Vladimir Murtin anschauen. Wenn der erste Film ein Dokumentarfilm über Käse war (CHEESE, CHEESE, CHEESE von Ben Carmiggelt), waren die letzten Filme bestimmt das künstleriche Ende, das Desert und der Wein.

Die Filmleinwand wird sich ausruhen, während die Teinehmer einen Ausflug in Bukowina unternehmen werden.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Teodora Ramona Greciuc
Photos taken by Magda Odobescu
A treia zi - Galerie Day Three - Gallery Dritter Tag - Galerie Troisième Jour - Galerie

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation