Cronica zilei de joi – penultima zi a festivalului UNICA

Joi, începând cu ora 9:30, la Cinematograful Modern, a avut loc cea de-a șasea zi a Festivalului de Film UNICA. A venit rândul reprezentanţilor Elveției și ai Franței să-şi demonstreze talentul şi originalitatea în domeniul artei cinematografice.

Filmele prezentate de Elveția au fost: A BRIEF SPACE-TIME TRAVEL de Simon Kabir Yadav, THE TIME FOR A HUG de Luigi Donato, THE LAST MEMBER de Ayhan Türkel și LETTER TO MY LIFE de Edouard Bois De Chesne. Filmul cu care Elveția a încheiat seria proiecţiilor, LETTER TO MY LIFE, a reușit să miște inimile spectatorilor prin profunzimea mesajului și modul de abordare a temei alese. Protagonista, o femeie cu dizabilități, rezistă realității inconfortabile cu ajutorul scrisului. Personajul nu se rezumă doar la a exista, ( a supravietui ), ci trăiește cu adevărat, în pofida problemelor de sănătate, ceea ce îi dă dreptate scriitorului lui Mihail Șișkin care spune că oamenii ,,cât scriu, înseamnă că sunt încă vii." Astfel, scrisorile pe care bolnava le scrie sunt distribuite oamenilor, povestea protagonistei devenind pentru toti o adevărată lecție de viață. Emoția transmisă de mesajul filmului este amplificată de coloana sonoră: „La valse de ma vie” de Gilbert Hausler, ceea ce face din această producție un film complet, de la temă, la coloana sonoră.

Ultima, dar nu cea din urmă țară ale cărei filme au fost derulate în cadrul festivalului UNICA, a fost Franța. Nu întâmplător Franța este plină de boemi, de artiști, de oameni a căror unică preocupare este de a ne comunica prin artă ceea ce înțeleg ei din lume, încântându-ne, de nenumarate ori, și deschizându-ne ochii spre o perspectivă novatoare. De aceea, calitatea filmelor franțuzești nu a fost o surpriză. Au rulat filme precum: NONO de Jean-Claude Michineau, SARAH de Nathalie Lay & Guillaume La Rocca sau THE THREAD OF MY DREAMS de Marie-Christi ne Dubois & Francine Sterckman. Filmul THE THREAD OF MY DREAMS, cu care s-a încheiat prezentarea filmelor în cadrul concursului, a redat esența feminității franceze, într-o manieră demnă de stilul lui Jean-Luc Godard. Filmul prezintă activitatea unei creatoare de modă, iar mesajul depășește atmosfera – (doar) aparent frivolă - cu rochii elegante și prezentări pe podium.

După pauză, a urmat un anunţ cu privire la locul unde se va desfaşura ediţia din 2017 a Festivalului UNICA : la Dortmund (Germania), la muzeul Zeche Zollern, locaţie ce va găzdui pentru prima dată un asemenea eveniment.

Ziua a fost încheiată prin programul “World Minute Movie Cup”. O adevărata provocare pentru regizori, aceea de a se încadra într-un singur minut pentru a prezenta un subiect. După o preselecție prin tragere la sorți, au fost alese 16 filme de câte 60 de secunde. Impresionant a fost modul în care, în ciuda limitei de timp, autorii au reuşit să-şi transmită mesajul, filmele depășind cu mult așteptările.

Prezentarea scurtelor proiecții s-a desfășurat în mai multe serii, a câte două filme, iar de această dată, jurizarea a căzut pe umerii spectatorilor, care au votat filmul preferat. În ordinea numerelor, au fost derulate: CONTACT 7 de Valentin Alahverdjiev, MAGICIAN de Mudr Bohumir Novák, THEY KNOW EVERYTHING ABOUT US de Frank Dietrich, PORRIDGE FOR TWO de Bluemel Fantasia Dresden, YOU ARE NOT THE STRONGEST de Emilio Yebra, WHY? de Eve Ester, PROGRESSION de Väino Valdmann, ALL THAT de Jules Lambert, MR SNUGGLES de Richard Anthony Dunford, THE MAGIC ARMCHAIR de Bogdan Bošnjak, KOKO de Mia Rojić, KILLING BOYS de Jose Bibian, FREE AT LAST de Joop Keus, SLOVAK-STYLE YOGA de Ján Kuska, HOME CARE BEFORE CHRISTMAS de Viktor Herz și I’LL SHOW YOU A FILM de Viktor Bykodyr.

În finală au ajuns filmele THEY KNOW EVERYTHING ABOUT US de Frank Dietrich (Germania) și KILLING BOYS de Jose Bibian (Olanda). Spre surprinderea spectatorilor, numărul voturilor s-a împărțit în mod egal intre ambele filme, ceea ce înseamnă ca au fost desmnați doi câștigători, la egalitate.

Astfel s-a încheiat și cea de-a șasea zi de film, ultima zi înaintea desemnării marelui câștigator al celei de-a 78-a ediții a festivalului UNICA.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
The Last but One Day of the UNICA Festival

On Thursday Cinema Modern hosted the sixth day of the UNICA Film Festival. This time it was Switzerland and France that demonstrated their talent and originality in the domain of filmmaking.

The films presented by Switzerland were: A Brief Space-time Travel by Simon Kabir Yadav, The Time for a Hug by Luigi Donato, The Last Member by Ayhan Türkel and Letter to My Life by Edouard Bois De Chesne. The latter, Letter to My Life, managed to touch the spectators’ hearts through the depth of its message and the way it tackles the theme. The protagonist is a disabled woman who struggles with the uncomfortable reality of her life by means of writing. The character does not simply exist, but truly lives her life, despite her health problems, which reminds us writer Mikhail Shishkin’s words, who says that as long as they write, people are still alive. The woman’s letters are delivered to their intended addresses, turning her life story into a true life lesson for all. The strong feeling conveyed by this film is amplified by the soundtrack, “La valse de ma vie” by Gilbert Hausler, making this production a continuous flow, from its topic to its music.

The last but not the least country to present movies in the festival was France. It is not by chance that France is full of non-conformists, artists, people whose sole purpose is to communicate through art what they understand of the world; they manage to impress us many times through the new perspectives they propose. Thus, the quality of the French films presented came as no surprise. These were: Nono by Jean-Claude Michineau, Sarah by Nathalie Lay & Guillaume La Rocca, The Thread of My Dreams by Marie-Christine Dubois & Francine Sterckman. The Thread of My Dreams, which concluded the film contest, renders the essence of French womanhood in a manner worthy of Jean-Luc Godard. It is about a fashion designer and the message goes beyond the atmosphere (only seemingly frivolous) of elegant dresses and catwalk shows.

After the break an announcement was made regarding the location of the next UNICA Festival, in 2017: Dortmund (Germany), at Zeche Zollern Museum, which will host such an event for the first time.

The day ended with “World Minute Movie Cup”. This represents a true challenge for directors, because they have to confine themselves to only one minute of footage. Following a preliminary selection, 16 sixty-second films were chosen. These very short productions exceeded the viewers’ expectations as their authors managed to convey the message despite the time limit.

The films were presented in several series of two and the judging was performed by the public, who voted for their favourite short film. The projections were: Contact 7 by Valentin Alahverdjiev, Magician by Mudr Bohumir Novák, They Know Everything About Us by Frank Dietrich, Porridge For Two by Bluemel Fantasia Dresden, You Are Not The Strongest by Emilio Yebra, Why? by Eve Ester, Progression by Väino Valdmann, All That by Jules Lambert, Mr Snuggles by Richard Anthony Dunford, The Magic Armchair by Bogdan Bošnjak, Koko by Mia Rojić, Killing Boys by Jose Bibian, Free At Last by Joop Keus, Slovak-Style Yoga by Ján Kuska, Home Care Before Christmas by Viktor Herz and I’ll Show You A Film by Viktor Bykodyr. The ones that made it to the finals were They Know Everything About Us by Frank Dietrich (Germany), and Killing Boys by Jose Bibian (the Netherlands). To the surprise of the public, the votes were equally divided between these two films, so there were two winners.

It was in this way that the sixth day of film ended, the last one before knowing the winners of the 78th edition of the UNICA Film Festival.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Chronique du jeudi, pénultième journée du festival UNICA

Jeudi, dès 9.30h, au cinéma « Modern » a commencé la sixième journée du festival de Film UNICA. Les représentants de la Suisse et de la France ont démontré leur talent et leur originalité dans le domaine cinématographique.

Les films présentés par la Suisse ont été: A BRIEF SPACE-TIME TRAVEL de Simon Kabir Yadav, THE TIME FOR A HUG de Luigi Donato, THE LAST MEMBER de Ayhan Türkel et LETTER TO MY LIFE de Edouard Bois De Chesne. Le film qui a clôturé la série de projections suisses, LETTER TO MY LIFE, a réussi à émouvoir les spectateurs par le message transmis et le thème choisi. Protagoniste du film, une femme avec handicap, résiste à la réalité inconfortable à l’aide de l’écriture. Le personnage ne se contente pas seulement à exister, mais elle vit vraiment, malgré les problèmes de santé ce qui confirme les dires de l’écrivain Mihail Siskin, conformément auquel « les gens, tant qu’ils écrivent, ils restent encore en vie ». Les lettres que la femme malade écrit sont envoyées aux gens et l’histoire de la femme devient une leçon de vie. L’émotion transmise par le message du film est accentuée par la musique du film « La valse de ma vie » de Gilbert Hausler, ce qui fait que cette production soit admirable, du thème jusqu’à la colonne sonore

pLe dernier pays qui a présenté ses productions cinématographiques a été la France. Ce n’est pas par hasard que la France foisonne d’artistes bohèmes, de gens dont le but primordial est celui de communiquer par le biais de l’art et de proposer une approche novatrice et inédite. C’est pourquoi la qualité des films français n’a pas été une surprise. Il y a eu des films tels que : NONO de Jean-Claude Michineau, SARAH de Nathalie Lay & Guillaume La Rocca ou THE THREAD OF MY DREAMS de Marie-Christi ne Dubois & Francine Sterckman.

Le film THE THREAD OF MY DREAMS, qui a clôturé la présentation des films dans le cadre du concours, a mis en exergue la quintessence de la féminité à la française, dans une manière semblable à celui de Jean-Luc Godard. Le film présente l’activité d’une créatrice de mode et le message dépasse l’atmosphère – apparemment frivole -- avec des robes élégantes et des défilés de mode.

Après la pause il y a eu l’annonce concernant l’organisation de l’édition de l’année 2017 du Festival UNICA : à Dortmund, Allemagne, au musée Zeche Zollern, institution qui organisera pour la première fois un événement de ce type.

La journée s’est achevée avec le programme « World Minute Movie Cup ». Un vrai défi pour les régisseurs de films d’encadrer le sujet présenté dans une minute seulement. 16 films de 60 secondes ont été choisis au tirage au sort et en dépit du temps restreint, les auteurs ont réussi à transmettre leur message et les films ont été à la hauteur des attentes du public.

La présentation des courts-métrages s’est déroulée en plusieurs séries, de deux films chacune, et cette fois-ci, les spectateurs ont voté le film préféré. Les films déroulés ont été : CONTACT 7 de Valentin Alahverdjiev, MAGICIAN de Mudr Bohumir Novák, THEY KNOW EVERYTHING ABOUT US de Frank Dietrich, PORRIDGE FOR TWO de Bluemel Fantasia Dresden, YOU ARE NOT THE STRONGEST de Emilio Yebra, WHY? de Eve Ester, PROGRESSION de Väino Valdmann, ALL THAT de Jules Lambert, MR SNUGGLES de Richard Anthony Dunford, THE MAGIC ARMCHAIR de Bogdan Bošnjak, KOKO de Mia Rojić, KILLING BOYS de Jose Bibian, FREE AT LAST de Joop Keus, SLOVAK-STYLE YOGA de Ján Kuska, HOME CARE BEFORE CHRISTMAS de Viktor Herz și I’LL SHOW YOU A FILM de Viktor Bykodyr.

Les finalistes ont été les films THEY KNOW EVERYTHING ABOUT US de Frank Dietrich (Allemagne) et KILLING BOYS de Jose Bibian (Pays Bas). Suite aux résultats d’égalité de la part du public, les deux films ont remporté le même prix.

C’est ainsi que c’est achevée cette sixième journée de film, la dernière avant la remise de prix de cette 78-ème édition du Festival UNICA.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Bericht vom Donnerstag – Der vorletzte Tag des Festivals Unica

Am Donnerstag, ab 9:30 Uhr, fand beim Kino „Modern“ der sechste Tag des Filmfestivals Unica statt. Die schweizen und französischen Teilnehmer kamen an die Reihe, ihr kinematographisches Talent und ihre Originalität zu beweisen.

Die schweizen Filme hießen: A BRIEF SPACE-TIME TRAVEL, von Simon Kabir Yadav, THE TIME FOR A HUG, von Luigi Donato, THE LAST MEMBER, von Ayhan Türkel und LETTER TO MY LIFE, von Edouard Bois De Chesne. Die letzte Projektion, LETTER TO MY LIFE, hat die Herzen der Zuschauer zutiefst berührt, durch die besondere Botschaft und durch die Stellungnahme zum Thema. Die Protagonistin, eine behinderte Frau, bewältigt die unbehagliche Wirklichkeit mithilfe des Schreibens. Sie existiert nur nicht, sondern sie führt tatsächlich ein echtes Leben trotz ihrer Gesundheitsprobleme, denn solange Menschen schreiben, sind sie lebendig – wie der Schriftsteller Michail Shishkin behauptet hat. So werden die Briefe der Kranke an Menschen verteilt, so dass ihre Geschichte zur Lebenslehre wird. Die Gefühle, die man während des Films erlebt, werden durch die Filmmusik - „La valse de ma vie”, von Gilbert Hausler - weiter aufgebaut. So entsteht ein kompletter Film, in dem alles, vom Thema bis zur Musik, zusammenhängt.

Zunächst haben die letzten Teilnehmer, aus Frankreich, ihre Filme präsentiert. Nicht zufälligerweise sind so viele Franzosen Künstler, die uns die Welt auf eine neue, wunderschöne, originelle Weise enthüllen. Deshalb war die hervorragende Qualität der französischen Filme keine große Überraschung. Zu den projizierten Filmen zählen NONO von Jean-Claude Michineau, SARAH von Nathalie Lay & Guillaume La Rocca und THE THREAD OF MY DREAMS von Marie-Christine Dubois & Francine Sterckman. Der im Festival letztprojizierte Film, THE THREAD OF MY DREAMS, stellte das Wesen der französischen Femininität dar, auf eine Weise, die an Jean-Luc Godard erinnert. Der Film präsentiert die Beschäftigung einer Modedesignerin, aber sein Thema geht über die anscheinend oberflächliche Stimmung – der Modenschauen und Catwalks hinaus.

Nach der Pause wurde der Standort des Festivals Unica für 2017 angekündigt : in Dortmund (Deutschland), im Museum Zeche Zollern – ein Standort, der zum ersten Mals solch eine Verantstaltung ausrichten wird.

Der Tag endete mit dem Programm „World Minute Movie Cup”. Es war eine echte Herausforderung für die Regisseure, in einer Minute ein Thema darzustellen. Es wurden per Los 16 Filme ausgewählt und projiziert. Die Art und Weise, wie die Autoren trotz der zeitlichen Begrenzung eine Botschaft mitgeteilt haben, hat alle Erwartungen übertroffen.

Die Kurzfilme wurden in Paaren projiziert und bei jeden hat das Publikum für den beliebteren Film abgestimmt. In der Reihenfolge der Losezahlen wurden folgende Filme vorgeführt: CONTACT 7 von Valentin Alahverdjiev, MAGICIAN von Mudr Bohumir Novák, THEY KNOW EVERYTHING ABOUT US von Frank Dietrich, PORRIDGE FOR TWO von Bluemel Fantasia Dresden, YOU ARE NOT THE STRONGEST von Emilio Yebra, WHY? von Eve Ester, PROGRESSION von Väino Valdmann, ALL THAT von Jules Lambert, MR SNUGGLES von Richard Anthony Dunford, THE MAGIC ARMCHAIR von Bogdan Bošnjak, KOKO von Mia Rojić, KILLING BOYS von Jose Bibian, FREE AT LAST von Joop Keus, SLOVAK-STYLE YOGA von Ján Kuska, HOME CARE BEFORE CHRISTMAS von Viktor Herz und I’LL SHOW YOU A FILM von Viktor Bykodyr.

Ins Finale zogen THEY KNOW EVERYTHING ABOUT US von Frank Dietrich (Deutschland) und KILLING BOYS von Jose Bibian (die Niederlande). Zur Überraschung des Publikums erhielten beide Filme dieselbe Anzahl von Stimmen und somit wurden beide als Gewinner bezeichnet.

So kam zu Ende der sechste Festivaltag, der letzte Tag vor der Preisverleihung des größten Preis des Festivals Unica 2016.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Ana-Teodora Boteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Excursie de o zi - Galerie All day trip - Gallery Alle Tagesausflug - Galerie Tout excursion d'une journée - Galerie

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation