Festivalul UNICA la cea de-a 78–a Ediție

Vineri, 19 august, de la ora 18:00, la Cetatea de Scaun a Sucevei a avut loc un eveniment remarcabil : deschiderea celei de-a 78-a ediţii a Festivalului de Film pentru Amatori - UNICA 2016. Prin faptul că a fost aleasă drept gazdă a acestui eveniment, Suceava se plasează într-o elită culturală, întrucât acest festival are loc în orase prestigioase, precum Sankt Petersburg ( ediţia 2015), iar anul următor se va desfaşura la Dortmund, în Germania.

Uniunea Internatioanala de Cinema cuprinde membri din 30 de ţari, iar Suceava va găzdui, în perioada 19 - 26 august, 150 de participanţi, din 26 de ţări.

Și-au dat mâna în organizarea acestui eveniment mai multe instituții: Primaria Municipiului Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Universitatea, « Ştefan cel Mare », Colegiul National « Petru Rareş», Casa de Cultură a Studenților, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Clubul Video Art, care s-au implicat în pregătirea festivalului prin profesori şi elevi voluntari.

Sucevenii au primit aşa cum se cuvine delegaţiile ţărilor participante, oaspeţii străini fiind aşteptaţi într-o atmosferă sărbătorească, în cadru medieval. Elevii voluntari de la CNPR s-au metamorfozat în domniţe graţioase, străjeri şi cavaleri voinici, personaje desprinse parcă din filmele lui Mircea Drăgan, care i-au condus pe oaspeţi până în sala tronului, unde au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de fete mândre, purtând frumoase costume populare.

În deschiderea evenimentului, a fost intonat imnul naţional, apoi a fost ascultat imnul UNICA, în timp ce pe catarg era arborat drapelul acestei asociaţii a pasionaţilor de film din întreaga lume. Din partea administraţiei locale, au luat cuvântul domnul primar Ion Lungu şi presedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, care au salutat prezenţa oaspeţilor străini şi au subliniat importanţa evenimentului, deoarece, prin acest festival, oraşul nostru se transformă, într-o "mica Europă" (aşa cum afirma domnul primar Ion Lungu).

După salutul domnului profesor Mihai Dimian, prorector al Universităţii sucevene, a luat cuvântul domnul profesor Ieremie Viorel, presedintele executiv al Comitetului de organizare UNICA 2016, care a aratat ca « această manifestare va aduce pe ecranul cinematografului Modern un adevărat regal de filme nonprofesionale şi noncomerciale, realizate de cineaştii amatori sau profesionişti în devenire, din ţările membre.»

A urmat discursul plin de savoare al lui Dave Waterson, presedintele comitetului UNICA, care a fost întampinat cu exclamaţii de uimire şi încântare, întrucât distinsul oaspete purta cu mândrie un costum scoţian autentic, cu un kilt foarte pitoresc şi jartiere. Domnul preşedinte a vorbit despre importanţa cinematografiei, care are forţa de a sparge graniţele lingvistice, propunând un alt limbaj, limbajul universal al artei.

A avut loc apoi un spectacol folcloric, ce a ilustrat bogaţia spirituală a Bucovinei, îmbinând armonios muzica şi dansurile tradiţionale romaneşti, executate cu măiestrie de formaţia « Arcanul », cu elemente ilustrând folclorul naţionalităţilor conlocuitoare, reprezentate de formaţia de dansuri ucrainene din Bălcauţi.

Cel mai emoţionant moment a fost constituit de apariţia, pe metereze, a marelui Ştefan, gloriosul domnitor, care ne-a adresat celebrele cuvinte : « Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri, în veacul vecilor ». Discursul lui Stefan, încadrat de cântecul solemn al trâmbiţaşilor din Vicov, a generat o puternică impresie nu numai asupra oaspeţilor, ci şi asupra celorlalţi invitaţi, oficialităţi şi presă.

În final, Ştefan cel Mare a dat mâna cu Dave Waterson, presedintele UNICA, acest gest prietenesc punctând, în mod simbolic, legatura dintre popoare şi culturi, dintre trecut şi prezent.

Aşadar, sucevenii sunt invitaţi să devină parte activă a acestui proiect, fiind prezenţi la activităţile ce se vor derula în această perioadă la cinematograful « Matei Vişniec » (fostul cinema « Modern »), intrarea fiind liberă, în limita locurilor disponibile. Este o sansă de a viziona filme de calitate, de a ne lărgi orizontul, de a ne deschide spre cultură şi artă, spre valorile perene ale umanităţii.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
The 78th Edition of the UNICA Film Festival

On Friday, August 19th 2016, the Throne Citadel of Suceava hosted the inauguration of a truly remarkable event: the 78th edition of the UNICA World Film Festival for amateurs.

By being chosen to host this festival, Suceava is placed within a cultural elite, since this event took place in renowned cities such as Piešťany in Slovakia (2014), Sankt Petersburg (2015), and next year it will be in Dortmund, Germany.

UNICA boasts a membership of 30 countries of the world, and in Suceava are present 150 participants from 26 of these countries.

Three local institutions are collaborating in the organization of this event: Suceava City Hall, the Stefan cel Mare University and Petru Rares National College Suceava, which contributed a considerable number of teachers and volunteering students to the festival.

The local inhabitants duly greeted the foreign guests, waiting for them in a medieval atmosphere. The students of Petru Rares National College became graceful ladies or stout courtiers and medieval guards, characters worthy of Mircea Dragan’s movies. They accompanied the delegations into the Throne Hall where they were greeted traditionally with bread and salt.

The National Anthem opened the festivity, then the UNICA Anthem followed while the UNICA flag was raised to honour the passionate members of this world union. The local administration was represented by Mayor Ion Lungu and by the President of the County Council, Mr. Gheorghe Flutur, who both emphasized in their speeches the importance of this event for our city.

As Mayor Ion Lungu stated, Suceava is turning these days into a « Europe in minature. » There followed the speech of University Professor Mihai Dimian, PhD, from Stefan cel Mare University and that of Mr. Viorel Ieremie, Executive President of the festival. He said that UNICA 2016 will bring to Cinema Modern a true marathon of movies made by non – professionals or professionals in the making of the participating countries.

A discourse full of emotion was that of Dave Watterson, the president of UNICA. He generated many admiring and enchanted looks, as he wore an authentinc Scottish costume, with a picturesque kilt and garters. The president spoke of the importance of cinematography which has the power to break linguistic barriers, proposing a different language, the universal language of art.

The second part of the show was a folkloric performance which illustrated the spiritual treasure Bukovina possesses. It harmoniously combined traditional Romanian songs and dances with elements of the co-habiting nationalities. The performers were ARCANUL Artistic Ensemble of the Stefan cel Mare University and the dance group "Kazacioc” from Bălcăuți.

Maybe the most moving moment of the evening was the appearance of Stefan cel Mare, the glorious Moldavian leader, up on the ramparts of the fortress. He addressed the audience the famous words: « That Moldova did not belong to my ancestors, it does not belong to me and it does not belong to you, it belongs to your childern and to their children for ever and ever. » Stefan’s address, framed by the solemn horn call of the players from Vicov, made a strong impression not only on the foreign guests, but on the local authorities and the media as well.

In the end, Ştefan cel Mare shook hands with Dave Watterson, the UNICA president, this friendly gesture symbolically marking the bond between peoples and cultures, between the past and the present.

To conclude, the inhabitants of Suceava are invited to actively take part in the activities of this project by watching the films projected at Cinema Modern. The entrance is free. This is a chance for us to watch different movies, to broaden our horizons, to open ourselves to culture and art, to the eternal values of humanity.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Ouverture du festival UNICA

Vendredi, le 19 août, 18h, à la Cité Princière de Suceava, un événement remarquable a eu lieu: l’ouverture de la 78ème édition du festival du Film pour Amateur – UNICA 2016. Le fait d’être choisi en tant que hôte de cet événement place Suceava dans une élite culturelle puisque ce festival a eu lieu dans des villes prestigieuses comme Piešťany de Slovaquie, (l’édition de 2014), Sankt Petersburg (l’édition de 2015), et l’année prochaine il se déroulera à Dortmund, en Allemagne.

L’Association UNICA réunit des membres de 30 pays et Suceava recevra pendant la période 19 – 26 août, 150 participants venus de 26 pays.

Trois institutions ont collaboré pour organiser cet événement: la Mairie de Suceava, l’Université « Ştefan cel Mare » et le Collège National « Petru Rareş », qui a participé avec plusieurs professeurs et élèves bénévoles.

Les habitants de Suceava ont chaleureusement accueilli les délégués des pays participants, les invités étrangers ont été reçus dans une atmosphère de fête, dans un cadre médiéval.

Les élèves bénévoles du CNPR se sont transformés dans des princesses pleines de grâce, des chevaliers tout puissants, des personnages qui paraissaient issus des films de Mircea Dragan et qui ont accompagné les invités jusque dans la salle du trône, où ils ont été accueillis avec du sel et du pain par de belles jeunes filles, portant des costumes traditionnels.

A l’ouverture de l’événement, on a chanté l’hymne national, ensuite l’hymne UNICA et on a hissé le drapeau de l’association des passionnés du film.

De la part de l’administration locale a parlé monsieur le maire, Ion Lungu, et le président du Conseil départemental Suceava, Gheorghe Flutur qui ont salué la présence des invités étrangers et qui ont mis en exergue l’importance de cet événement qui fait que Suceava se transforme dans une miniEurope (selon les dires de monsieur le maire Ion Lungu).

Après l’allocution de monsieur le professeur Mihai Dimian de la part de l’Université de Suceava, monsieur le professeur Ieremie Viorel, le président exécutif du Comité d’organisation UNICA 2016 est intervenu, en soulignant le fait que « cette manifestation apportera sur les écrans du cinéma Modern un vrai régal de films non professionnels et non commerciaux, réalisés par des cinéastes amateurs ou des professionnels en herbe, venus des pays membres ».

Ensuite, le discours savoureux de Dave Watterson, président du comité UNICA, a été reçu avec un grand plaisir et étonnement puisque ce distingué invité portait avec fierté un costume écossais authentique, un kilt pittoresque et des jarretières. Monsieur le président a souligné l’importance du cinéma qui a la force de briser les barrières linguistiques, proposant un autre langage, le langage universel de l’art.

Un spectacle folklorique, qui a eu lieu ensuite, a illustré la richesse spirituelle de la Bucovine, réunissant harmonieusement la musique avec les danses roumaines, présentées par la troupe de danse « Arcanul » et puis des éléments du folklore des nationalités qui cohabitent ici, représentés par la troupe de danses ukrainiennes de Bălcauţi.

Le moment le plus touchant a été l’apparition du grand Stefan, le glorieux prince moldave, qui a adressé ses mots célèbres : la Moldavie n’a pas appartenu à mes ancêtres, ni à moi, ni à vous, mais à nos petits-enfants et à nos arrière-arrière-petits-enfants pour toujours ». Le discours de Stefan, accompagné par les trompettes de Vicov, a été reçu avec une grand émotion par les invités, les officiels les représentants des média et le public présents.

A la fin, Ştefan cel Mare a serré la main de Dave Waterson, président UNICA, ce geste cordial marquant, symboliquement, le lien entre les peuples, les cultures, le passé et le présent.

En conclusion, les habitants de Suceava sont invités à s’impliquer activement dans ce projet, par leur présence aux activités qui se dérouleront, pendant cette période, au cinéma « Matei Vişniec » (l’ancien cinéma « Modern »), l’entrée est libre, dans la limite des places disponibles. C’est une bonne occasion de voir des films d’une grande qualité, d’élargir les horizons vers la culture et l’art, vers les valeurs authentiques de l’Humanité.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Prima zi - Galerie Day one - Gallery Ersten Tag - Galerie Premier jour - Galerie

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation