Dragi colegi membri UNICA,

Ca urmare a promisiunii făcute la Sankt Petersburg, România va asigura în mod gratuit, cazarea și masa în cadrul secțiunii YOUNG UNICA, pentru câte un participant din fiecare țară membră UNICA. Acesta trebuie să se încadreze într-una din cele două categorii de vârstă, 15 - 19 și 19 - 25 ani. La workshop pot participa și tineri care nu au film în programul național. Dacă tânărul respectiv are film în cadrul programului național, atunci el poate primi gratuit jumătate din prețul cărții de congres din partea UNICA , iar cealaltă jumătate din partea federației naționale.

Cei cu vârstă sub 18 ani trebuie să fie sub tutela unui adult (părinte sau membru al delegației naționale respective).

Înscrierile pentru workshop-ul YOUNG UNICA și rezervările pentru cazare în căminul studențesc al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava se fac la adresa unica2016@yahoo.com.


Workshop-ul este dedicat tinerilor cineamatori cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani. Organizatorii asigură gratuit cazarea și masa pentru câte un tânar din fiecare țară, membră UNICA.

Conform Regulamentului UNICA, cartea de congres a tânărului respectiv poate fi asigurată proporțional: 1/2 de către țara de proveniență și 1/2 de către UNICA, dacă tânărul are un film în competiție.

In cazul în care o țară nu are tineri sub 19 ani în compeție, poate, totuși, trimite un tânar care să participe la Workshop-ul dedicat, organizatorii asigurându-i aceleași gratuități ca și celor cu film în competiție(cazare și masă).

Conform promisiunilor făcute la Sankt Petersburg, România va asigura cazarea și masa pentru un număr de 30 de tineri, câte unul din fiecare țară. În cazul în care sunt mai mulți tineri din aceeași țară, doritori să participle la Workshop-ul dedicat lor, aceștia sunt bineveniți, însă vor trebui să-și suporte cheltuielile aferente. Participarea la ședințele Workshop-ului este – bineînțeles – gratuită.

Toți tinerii sub 18 ani trebuie sa fie însoțiți legal, de un adult(părinte sau membru al delegației naționale din care face parte). Această persoană este reponsabilă pentru acel tânăr pe întreaga perioadă a șederii în cadrul festivalului din România.


Scopul atelierului este familiarizarea participanților cu principiile de bază ale limbajului de film și televiziune. Acesta este un curs pentru începători și se adresează tinerilor pasionați de crearea de povești vizuale.

În funcție de numărul de participanți, vor exista mai multe echipe. La sfârșitul cursului, fiecare echipă va prezenta un scurt clip, fie că este vorba despre un reportaj, un scurt documentar, un portret sau un interviu.

Zi Data Ora Eveniment
Vineri 19.08 Dimineaţa Sosirea participanților
După-amiaza Prima reuniune a participanților
Prezentarea formatorilor, a programului și a obiectivelor atelierului
Curs introductiv
Stabilirea echipelor
Prima provocare - filmarea principalelor evenimente din deschiderea festivalului
Sâmbătă 20.08 Dimineaţa Vizionarea unor fragmente video diferite (documentare, reportaje, portrete, interviuri, știri)
Discutarea unor subiecte posibile și stabilirea modului de abordare
După-amiaza Exercițiu practic - realizarea unei secvențe video
Duminică 21.08 Lucru în echipe pentru clipul final (filmare)
Luni 22.08 Excursie pe parcursul întregii zile
În cazul în care este necesar, se continuă lucrul în echipe pentru clipul final (filmare)
Marți 23.08 Dimineaţa Lucru în echipe pentru clipul final (filmare)
După-amiaza Montajul - principii de bază
Miercuri 24.08 Dimineaţa Lucru în echipe pentru clipul final (vizionarea materialului brut, începerea montajului)
După-amiaza Excursie de o jumătate de zi
Joi 25.08 Dimineața, după-amiaza Lucru în echipe pentru clipul final (montaj)
Seara Participare la One World Cup Minute Film
Vineri 26.08 Dimineaţa Ultimele pregătiri pentru proiecție
Concluzii
După-amiaza Gala de filme

Dear Colleagues UNICA Members,

According to the understanding in Sankt Petersburg, Romania will offer meals and accommodation free of charge for one participant in the YOUNG UNICA section from each country member of UNICA. This participant must be in one of the following age groups: 15 - 19 or 19 - 25 years old. The workshop is also open to youngsters who will not present a film in the national programme. If the respective participant is presenting a film in the national programme, then he/she may receive the congress book for free, half of the price being covered by UNICA and the other half by the national federation.

The participants under the age of 18 must be accompanied by an adult (either a parent or a member of their national delegation).

Registrations for the YOUNG UNICA workshop as well as the bookings for lodging at university hostel of the „Ștefan cel Mare” University are open at the following e-mail address: unica2016@yahoo.com.


The aim of the workshop is to familiarize the participants with the basic principles of film and television language. This is a course for beginners, who are passionate about creating visual stories.

Depending on the number of participants, there will be several teams. At the end of the course, each team will present a short clip, be it a reportage, a short documentary, a portrait or an interview.

Day Date Hours Event
Friday 19.08 Morning Arrival of participants
Afternoon First meeting of the participants
Presentation of the trainers, of the programme and of the aims of the workshop
Introductory course
Deciding the teams
First challenge - shooting at the main opening events of the festival
Saturday 20.08 Morning Watching different clips (documentaries, reportages, portraits, interviews, news)
Discussing possible subjects and the way to approach them
Afternoon Practical exercise - how to make a sequence of shots
Evening music party with the young members of the VideoArt club
Sunday 21.08 Working in teams for the final clip (shooting)
Monday 22.08 Joining the all-day trip
If needed, continue working in teams for the final clip (shooting)
Tuesday 23.08 Morning Working in teams for the final clip (shooting)
Afternoon Introduction to editing - basic principles
Video making experience change between participants (showcasing projects you’ve worked at home)
Wednesday 24.08 Morning Working in teams for the final clip (watching the material, starting editing)
Afternoon Half-day trip (shooting films if necessary)
Thursday 25.08 Morning, afternoon Working in teams for the final clip (editing)
Evening Joining the World One Minute Movie Cup
Friday 26.08 Morning Final preparation for the projection
Conclusions
Afternoon Participating at the final ceremony where we’re first showcasing the films made in the workshop

Le but de l'atelier est de familiariser les participants avec les principes de base du langage du cinéma et de la télévision. Ceci est un cours pour les débutants, qui sont passionnés par la création d'histoires visuelles.

En fonction du nombre de participants, il y aura plusieurs équipes. À la fin du cours, chaque équipe présentera un court clip, que ce soit un reportage, un court documentaire, un portrait ou une interview.

Day Date Hours Event
Vendredi 19.08 Matin Arrivée des participants
Après midi Première réunion des participants
Présentation des formateurs, du programme et des objectifs de l'atelier
Cours d'introduction
Décider les équipes
Premier défi - filmer les principaux événements d'ouverture du festival
Samedi 20.08 Matin Regarder différents clips (documentaires, reportages, portraits, interviews, nouvelles)
Discuter des sujets possibles et la façon de les aborder
Après midi Exercice pratique - comment faire une séquence de prises de vue
Dimanche 21.08 Travailler en équipe pour le clip final (filmer)
Lundi 22.08 Rejoindre le voyage toute la journée
Si nécessaire, continuer à travailler en équipe pour le clip final (filmer)
Mardi 23.08 Morning Travailler en équipe pour le clip final (filmer)
Après midi Introduction au montage - principes de base
Mercredi 24.08 Matin Travailler en équipe pour le clip final (regarder les images filmées, commencer le montage)
Après midi Excursion d'une demi-journée
Jeudi 25.08 Matin, après-midi Travailler en équipe pour le clip final (montage)
Soir Rejoindre le World One Minute Film Cup
Vendredi 26.08 Matin Préparation finale pour la projection
Conclusions
Après midi Gala

Das Ziel des Workshops ist die Teilnehmer mit den Grundprinzipen der Film- und Fernsehensprache vertraut zu machen. Dieser ist ein Wettbewerb für Anfänger und wendet sich an den Jugendlichen,die eine Leidenschaft für die Schaffung von visuellen Geschichten haben.

Abhängend von dem Zahl der Teilnehmer,werden es mehrere Teams sein.Am Ende des Wettbewerbs,wird jede Team ein kurzen Film vorführen,ob es um einer Reportage,einem kurzen Dokumentarfilm,einem Bildnis oder einem Interview geht.

Tag Datum Stunde Veranstalltung
Freitag 19.08 Morgen Die Ankunft der Teilnehmer
Nachmittag Die erste Zusammenkunft der Teilnehmer
Die Präsentation der Trainers, des Programms und der Ziele des Workshops
Einleitender Kurs
Das Festlegen der Teams
Die erste Herausforderung-Das Schießen der Hauptereignisse von der Erröfnung des Fests
Samstag 20.08 Morgen Das Anschauen verschiedener Videofragmenten (Dokumentarfilme, Reportage, Bildnise, Interviews, Nachrichten)
Die Diskussion über mögliche Subjekte und das Festlegen der Anlegenweise
Nachmittag Praktischer Übung-Die Errungenschaft einer Videosequenz
Sonntag 21.08 Zusammenarbeit für den Finalefilm(Schießen)
Montag 22.08 Ausflug für den ganzen Tag
Wo es notwendig ist,der Zusammenarbeit setzt für den Finalefilm fort(Schießen)
Dienstag 23.08 Morgen Zusammenarbeit für den Finalefilm(Schießen)
Nachmittag Die Montage-Grundprinzipe
Mittwoch 24.08 Morgen Zusammenarbeit für den Finalefilm (Das Anschauen des rohen Material,der Anfang der Montage)
Nachmittag Eine halbtage Ausflug
Donnerstag 25.08 Morgen, Nachmittag Zusammenarbeit für den Finalefilm (Montage)
Abend Teilnahme an dem One World Cup Minute Film
Freitag 26.08 Morgen Die letzte Vorbereitunge für die Projektion
Schlußfolgerunge
Nachmittag Die Filmgala