Luni, cea de-a patra zi a festivalului, s-a desfăşurat multaşteptata excursie în Bucovina

Luni, 22 august, oaspeţii au participat la o excursie în ţinutul Bucovinei, vestita ”Ţara a Fagilor”, aşa cum a fost numită de cei vechi. Obiectivele vizate au fost mănăstirile Voroneț şi Moldovița, celebre mărturii ale artei şi ale culturii religioase medievale, ilustrând umanismul românesc, dar şi atelierul de ceramică din localitatea Marginea şi Monumentul de la Palma. Plecarea a avut loc la ora 10:00, din fața cinematografului " Matei Vişniec" din Suceava. Trei autocare pline cu participanţi la festivalul de film UNICA - germani, englezi şi francezi - s-au îndreptat spre oraşul Gura Humorului. Doamna Glaser Antonela, profesoară la Colegiul Național"Petru Rareş" şi-a asumat rolul de ghid şi translator pentru francezi, iar pentru musafirii englezi şi germani acelaşi rol a fost îndeplinit cu succes de studenţi ai Universităţii “Ştefan cel Mare “ din Suceava.

Primul popas a fost la Mănăstirea Voroneț, perla Moldovei, supranumită şi „Capela Sixtină a Estului”. Această mănăstire este ctitoria domnitorului Ştefan cel Mare şi a fost construită în 1488, într-un timp record, de numai trei luni şi trei săptămâni, fiind pictată în anul 1496. Cronicile spun că acest domnitor zidea câte o sfântă mănăstire după fiecare victorie împotriva duşmanilor, luptând pentru apărarea libertătii şi a credinţei strămoşeşti, motiv pentru care voievodul a fost numit, de catre papa Sixtus al IV- lea – « Ateltul Lui Hristos » (« Athleta Christi »). În timpul glorioasei sale domnii de 47 de ani, domnitorul a ctitorit 44 de biserici şi mănăstiri, toate aceste opere de artă depunând mărturie despre existenţa unui autentic renascentism românesc, manifestat tardiv, în veacurile XV-XVII, pe aceste meleaguri. Pentru dragostea de ţară, pentru vitejia şi credinţa sa, domnitorul a fost numit, încă din timpul vieţii sale, « Sfântul Ştefan Voievod», după cum mărturiseşte cronicarul Grigore Ureche, iar Sinodul Bisericii Ortodoxe l-a trecut în rândul sfinţilor, în anul 1992, cu numele « Binecredinciosul Domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt. »

Pentru a-şi trage sufletele, participanții au făcut un popas la Pensiunea "Codrii Bucovinei". Mâncarea tradițională şi vinul românesc au fost apreciate cum se cuvine, iar atmosfera de petrecere a fost întreținută de către oaspeţii ucraineni, care au cântat balade si cântece tradiţionale de petrecere.

Următoarul popas a fost făcut la Mănăstirea Moldovița. Maicuţele, cunoscătoare ale limbilor germană, franceză, engleză şi italiană, şi-au îndeplinit cu râvna şi dragoste rolul de ghid, conducându-i pe oaspeţi prin incinta complexului monahal şi prezentându-le cu mândrie istoria acestui sfânt lacaş. Vocea caldă a măicuței care explica imaginile pictate pe zidul mănăstirii a luat forma unui scenariu de film religios, ce se derula pe ecranul minții noastre, a vizitatorilor. Mănăstirea Moldovița este una dintre vechile aşezări monahale din nordul României. Biserica a fost construită în anul 1532, sub ctitoria lui Petru Rareş, voievod binecredincios, iubitor de cultură şi artă, precum tatăl său, Ştefan cel Mare ; epoca lui Petru Rareş dând o stralucire aparte umanismului românesc.

Prin însemnătatea istorică, valoarea artistică, prin arhitectura şi pictura ei originală, prin coloritul viu şi prin prospețimea picturii atât de bine conservate, ce îmbracă întreagul lăcaş, biserica mănăstirii Moldovița reprezintă o bijuterie a artei medievale româneşti, a cărei faimă a depăşit de multă vreme granițele țării, fiind înscrisă pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO (la fel ca celelalte mănăstiri din Bucovina).

Excursia a continuat cu vizitarea Popasului Ciumârna, la graniţa dintre localitățile Sadova şi Rădăuți, unde este plasat monumentul de la Palma. La 1141 metri altitudine, într-un cadru de vis, se înalță un o operă de artă cu totul originală, reprezentând o mână îndreptată spre cer, ca un memento, evocând eterna legatură cu divinitatea. Musafirii au avut posibilitatea de a cumpăra produse tradiționale româneşti, în topul preferințelor poziționându-se mierea de mană, siropurile naturale din fructe de pădure şi afinata. Reacția străinilor la degustarea pălincii, o băutură alcoolică tradițională, a fost absolut savuroasă, meşterii şi negustorii făcând încasări generoase de pe urma acestor delicii gastronomice.

Coborând pe acelaşi drum, printre peisaje ce generau exclamaţii de uimire şi încântare în rândul oaspeţilor, peisaje demne de « Cartea Recordurilor », am ajuns la atelierul de ceramică din localitatea Marginea. Aici este singurul loc din Europa în care se fabrică ceramică de culoarea neagră, această artă tradiţională fiind rezultatul unui vechi meşteşug dacic. În lume mai există doar un singur loc în care se poate găsi ceramică de acest tip, în Mexic. Dacă mai devreme vizitatorii au fost delectați cu produse culinare tradiționale, de această dată a venit rândul meşteşugurilor.

S-au cumparat ulcioare, sfeşnice, vase pentru gătit delicioasele sarmale « înfundate » şi friptura la cuptor, vaze pentru flori şi chiar vase pentru ritualurile sacre - cum ar fi tămâierea mormintelor celor adormiti în nădejdea Învierii. Excursioniştii au avut şansa de a vedea, în timp real, întregul proces prin care este creat un vas din lut, prin care materia se metamorfozează în artă.

Următorea oprire a fost făcută la « Popasul Bucovinei », un loc de suflet al prințului Charles, unde au fost aşteptați cu mâncăruri gustoase şi muzica ansamblului "Ciprian Porumbescu", care a încălzit atmosfera. Participanții nu s-au sfiit să se prindă într-o horă bucovineană, încingându-se în timpul dansului şi jucând « de mama focului », astfel încât buna dispoziție a fost la ea acasă. Aşa s-a încheiat cea de-a patra zi a festivalului de film UNICA.

Succesul acestei minunate excursii a fost marcat de aplauzele din final, pornite spontan, din partea tuturor participantilor, apoi - un oftat, un zâmbet şi o şoaptă: « J'aime Bucovina! »

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
The Long-Awaited Trip to Bukovina

On Monday, August 22, the UNICA guests went on a trip through Bukovina region, the famous “Beech tree County,” as the old ones call it. The touristic attractions they saw are: the Voronet and Moldovita monasteries, well-known monuments of art, culture and religion, illustrating the Romanian humanism; the ceramics workshops in Marginea; the “Palma (Palm)” Monument. The buses left at 10 a.m.; three coach buses full of participants – Germans, Englishmen, French people, Ukranians, Bulgarians, and the list goes on – made their way towards the town of Gura Humorului. Mrs. Antonela Glaser, history teacher at “Petru Rares” National College Suceava, was the French guide and translator, while for the speakers of German and English it was USV students that helped with the translation.

The first stop was at Voronet Monastery, the pearl of Moldavia, deemed « The Sistine Chapel of the East. » This monastery was built by Prince Stefan cel Mare in 1488, in record time, in only three months and three weeks ; it was painted in 1496. The chronicles say that this prince would build a monastery every time he won a battle ; for this reason Pope Sixtus IV named him a verus christianae fidei athleta (a true Champion of Christian Faith). Throughout his reign, the ruler built 44 churches and monasteries, all of them true works of art demonstrating the presence of a late Romanian Renaissance (c. XV-XVII) on this land. According to chronicler Grigore Ureche, Stephen the Great (Stefan cel Mare) was named, even at the time of his reign, “Saint Voivode Stefan,” and the Synod of Romanian Orthodox Church listed him among the holy saints in 1992, under the name “Faithful Ruler Stephen the Great and Holy.”

The architecture of the Voronet Monastery is representative of the Moldavian style, and the dominant colour of the exterior painting is blue, the famous Voronet blue; this colour has been standing the test of time ever since the fresco was painted, its chemical composition remaining a mystery to this day, even for the experts. The calm, beauty and serenity of the place, along with the feeling of being closer to God proved to be inspirational for the cinephiles. To quote the nuns, “faith enhances the force of art, and art itself springs from faith.”

To rest a while and to dine, the visitors stopped at “Codrii Bucovinei" Restaurant. Traditional food and wine were highly appreciated and the Ukrainian guests sang ballads and traditional songs.

The next visit was the Moldovita Monastery. Here the nuns, speakers of German, French, English and Italian were eager to take the guests on a tour of the place, proudly presenting them the history of this sacred religious site. The warm voice of the nun that explained the images painted on the monastery walls turned into a religious screenplay, rolling just like a movie in front of the visitors’ eyes. The Moldovita Monastery is one of the old monastic settlements in the north of Romania. It was built in 1532, under Prince Petru Rares, a faithful ruler just like his father (Stefan cel Mare), lover of arts and culture. Through its historical importance, artistic value and original painting and architecture, through the well – preserved colours and frescoes, the Moldovita Monastery, just like others in Moldavia, is famous around the country and abroad, being on the UNESCO World Heritage List.

The trip continued at the crossing between Sadova and Radauti, where lies a statue in the shape a human palm, the Palm Monument. At the altitude of 1141m, surrounded by picturesque forests, there stands this original work of art, a palm like a memento of our divine relation with God. The guests had a chance to buy traditional Romanian products, their favourite being honey, natural fruit syrup and bilberry brandy. The foreigners’ reaction to tasting the traditional drinks was worthy of a good movie, and the craftsmen and salesmen had a good and lucrative day too !

Following the same route, accompanied by lovely scenery which was the cause of many a surprised exclamation, the tourists reached the Marginea village, famous for its ceramics. Apparently, this is the only place in Europe where they make black ceramics, this traditional art being the result of an ancient Dacian craft. There is only one more place in the world where you can find this type of pottery, Mexico. Thus, after delighting in traditional cuisine, the participants could experience the fascination of traditional crafts. They bought pitchers, candlesticks, kitchen pots, vases and even religious goods. They also witnessed the process of making ceramic pots, out of clay, a process through which matter turns into art.

The next stop was at « Popasul Bucovinei » tourist complex, a place much appreciated by Prince Charles of Wales, where the party were greeted with food and music, things that made the spirits brighter. The UNICA participants even joined a traditional dance, reeling around passionately together with the professionals of the « Ciprian Porumbescu » Ensemble.

Spontaneous rounds of applause marked the success of this wonderful trip, and some sighs and whispers that sounded like « I love Bukovina .»

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Lundi, le troisième jour du festival, l’excursion en Bucovine

Lundi, le 22 août, les invités ont fait une excursion dans la région de la Bucovine, célèbre « pays des hêtres » selon les dires des anciens. Les objectifs ont été les monastères de Voroneț et Moldovița, témoignages de l’art et de la culture religieuse du Moyen Age, illustratifs pour l’humanisme roumain, mais aussi l’atelier de céramique de Marginea et le monument de « Palma ».

A 10.00h, devant le cinéma « Matei Vișniec » trois autocars avec des participants du festival UNICA – des Allemands, des Anglais et des Français – se sont dirigés vers la ville de Gura Humorului.

Madame Glaser Antonela, professeure au Collège National « Petru Rareş » a eu le double rôle de guide et de traducteur pour les Français tandis que les invités anglais et allemands ont été pris en charge par les étudiants USV.

Le premier arrêt a été au Monastère Voroneț, « perle de la Moldavie », surnommé également « la Chapelle Sixtine de l’Est ». Ce monastère, bâti en 1496, sous le règne de Ștefan cel Mare a été construit en temps record, de 3 mois et 3 semaines seulement, et peint ensuite, en 1496.

Les chroniques témoignent que ce prince moldave faisait bâtir un monastère après chaque victoire remportée contre ses ennemis dans les combats pour défendre la liberté et la foi de ses ancêtres. C’est l’une des raisons pour laquelle il a été surnommé « l’Athlète de Christ » par le Pape Sixtus le IVème. Pendant son glorieux règne, durant 47 ans, 44 monastères et églises ont été construits, tous ces œuvres - des traces indélébiles de la renaissance, tardivement manifestée sur le territoire roumain, pendant X - XVIIème siècle.

Pour son patriotisme, sa vaillance et sa foi en Dieu, il a été surnommé, dès son règne, le « Saint Stefan Voievod », d’après les témoignages de son chroniquer Grigore Ureche et, en 1992, l’Église Orthodoxe a proposé sa sanctification, sous le nom de « Binecredinciosul Domnitor Ştefan cel Mare şi Sfânt ».

L’architecture du monastère Voroneț est représentative pour le style moldave et la couleur dominante de la peinture extérieure, réalisée par la technique « in fresco », c’est le bleu, le célèbre « bleu de Voroneț » qui résiste encore, en dépit des intempéries et dont la composition chimique est encore restée un mystère pour les spécialistes du domaine.

La tranquillité, la beauté et le mystère des lieux, le sentiment du rapprochement de Dieu ont été des sources d’inspiration pour les cinéphiles ; même les religieuses du couvent ont affirmé que « la foi renforce le pouvoir de l’art et l’art prend sa source dans la foi ».

Les participants se sont reposés ensuite à "Codrii Bucovinei". Ici, la nourriture traditionnelle et le vin ont été bien appréciés et accompagnés d’une atmosphère de fête, entretenue par les ballades et les chansons interprétées par les invités ukrainiens.

A l’arrêt suivant, au monastère Moldovița, les religieuses du couvent, connaissant très bien l’allemand, le français et l’anglais, ont accompagné les invités dans tout le complexe monacal en leur présentant l’histoire de ces lieux saints. Entrainés par la voix douce de la religieuse qui expliquait les images peintes sur les murs du monastère, les visiteurs paraissaient dérouler dans leur tête un scénario de film religieux. Le monastère Moldovita, l’un des plus anciens du Nord de la Roumanie, construit en 1532, sous le règne de Petru Rareș, un prince croyant et protecteur de la culture, tout comme son père, Stefan cel Mare ; son époque a fait briller l’humanisme roumain.

Par son importance historique, sa valeur artistique, son architecture et sa peinture originelle, par ses couleurs vives si bien gardées, le monastère Moldovita représente un vrai bijou de l’art médiéval roumain, dont la renommée a dépassé les frontières du pays, étant inscrit dans le patrimoine UNESCO (tout comme d’autres monastères de la Bucovine).

Les excursionnistes ont repris leur chemin, visitant Ciumârna, placé au carrefour des localités Sadova et Rădăuți. Ici trône le monument Palma, d’une hauteur de 141 mètres, dans un décor de rêve ; une œuvre d’art à part, représentant une main tendue vers le ciel, comme un « memento », témoin du lien éternel avec la divinité. Les invités ont pu acheter sur place des souvenirs, des produits du terroir, du miel, des sirops naturels à base de fruits de bois, une boisson à base de myrtilles. La surprise des invités qui ont gouté la « palinca », une boisson fortement alcoolisée, a été amusante et la satisfaction des marchands et des artisans des lieux a été visiblement favorable.

En poursuivant leur route, après des paysages inédits, les visiteurs sont arrivés à l’atelier de céramique de Marginea ; c’est le seul endroit en Europe où se fabrique de la céramique noire, un art traditionnel ancien, hérité de nos ancêtres, les Daces. Au Mexique, seulement, on peut encore trouver ce type de céramique. Ici tout le monde a acheté des souvenirs, de différents pots, récipients en céramique. Les excursionnistes ont eu la chance de voir sur place, en temps réel, tout le processus de création d’un objet de céramique qui se transforme en objet d’art.

Le trajet a continué à « Popasul Bucovinei », un endroit préféré du Prince Charles où les plats délicieux ont été accompagnés par la musique du groupe « Ciprian Porumbescu ». Les participants ont dansé, ils ont même fait tous une ronde et tout le monde s’est très bien senti. Voilà le déroulement de la troisième journée du festival UNICA.

Le succès de cette excursion a été marqué, à la fin, par de longs applaudissements culminant par un soupire, un sourire et un murmure unanime : « J'aime Bucovina! »

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Montag den 22 August 2016

Die Teilnehmer haben am Montag einen Ausflug zu den Klöstern der Bukowina und Moldau unternommen. Die Sehenswürdichkeiten, die sie besichtigt haben, waren die berühmten Kloster Voroneț und Moldovița, die eine Kunst und eine religiöse Kultur des Mittelalters haben. Sie haben auch die Keramikwerkstatt aus Marginea und das Denkmal "Palma" aus Sucevita besucht.

Drei Busse sind um 10:00 Uhr abgefahren und die Reiseleiter waren Frau Lehrerin Antonela Glaser von Nationalkolleg « Petru Rares » für die französischen Besucher und die Studenten der Universität « Stefan der Große » für die englischen und deutschen Gäste.

Der erste Halt war die Kloster Voronet, die Perle der Moldau, « die Sixtinische Kapelle des Ostens » genannt wurde. Diese Kloster wurde im Jahr 1488 von Stefan der Große in drei Monaten und drei Wochen gegründet und im Jahr 1496 wurde sie bemalt. Nach jedem Sieg gegen die Feinde hat Stefan der Große eine Kloster gebaut, denn er hat für die Bewahrung des alten Glaubens und für die Freiheit gekämpft. Darum wurde er vom Paps Sixtus der IV. "der Athlet von Christus’’. (« Athleta Christi ») genannt. Er hat 47 Jare lang geherrscht und hat 44 Kloster und Kirchen gebaut. Für seine Heimatliebe, für seine Tapferkeit und für seinen Glaube wurde er noch während seines Lebens « Der Heilige Ştefan Voievod» genannt , so wie der Chronist Grigore Ureche erinnert. Die ortodoxe Kirche hat ihn in 1992 auch « der gläubige Herrscher Stefan der Große und Heilige. » genannt.

Die dominante Farbe der Kloster ist blau und die Malerei wird « in fresco » gemacht. Man sagt “albastru de Voroneț” (Blau von Voronet). Die chemische Zusammensetzung ist bis heute ein Geheimnis für die Wissenschaftler geblieben.

Dann haben unsere Gäste eine Pause bei der Pension "Codrii Bucovinei" gemacht. Dort haben sie das traditionelle Essen und den Wein probiet und die Gäste aus Ukraine haben lustige und traditionelle Lieder gesungen.

Nach dieser Pause sind sie nach Moldovita gefahren. Hier haben die Nonne auf deutsch, englisch, französich und italienisch mit sehr viel Spaß die Geschichte der Kloster erklärt. Die Kloster Moldovita ist eine der ältesten Kloster aus Moldau und wurde in 1532 unter der Petru Rareş Herschaft gegründet, ein Voievod so wie sein Vater Stefan der Große.

Wegen ihrer hystorischen Bedeutung, ihres künstlerischen Wertes und ihrer origineller Malerei bedeutet die Kloster Moldovita ein Juwel der mittelalterlichen rumänischen Kunst. Sie ist auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes (so wie die anderen Klöster aus Bukovina).

Von dieser Kloster sind sie nach Ciumârna, (ein Ort zwischen Sadova und Radauti) weitergefahren. Hier befindet sich das Denkmal Palma, auf einer Berg von 1141 Meter Höhe. Dieses Denkmal symbolisiert eine Hand in die Richtung des Himmels, die die Beziehung mit dem Gott bedeutet. Hier gibt es eine herrliche Landschaft und die Gäste hatten die Möglichkeit traditionelle Produkte zu kaufen: Hönig, Saft aus Beeren, Preiselbeere.

Nach dieser Begeisterung und Bewunderung sind sie nach Marginea angekommen. Hier gibt es den einzigen Ort in der Welt (außer Mexic), wo man schwarze Keramik hergestellt wird.

Viele Kannen, Keryenhalter, Töpfe (für Kohlrouladen -sarmale), Blumenvasen alle aus Keramik wurden verkauft. Die Besucher hatten die Chance zu sehen, wie man Keramik hergestellt wird.

Die nächste Pause war bei « Popasul Bucovinei », ein beliebter Ort vom Prinz Charles , wo die Gäste mit leckerem Essen und mit Musik des Folklore-Ensembles "Ciprian Porumbescu" empfangen wurden. Alle hatten Spaß und sie haben sogar in einem Kreis getanzt.

So hat sich der dritte Tag des Filmsfestivals beendet.

Am Ende haben alle spontan geklatscht, dann erschien ein Lächeln und dann hörte man einen Seufzer und ein Flüstern "Ich liebe Bukowina".

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Teodora Ramona Greciuc
Photos taken by Magda Odobescu
Excursie de o zi - Galerie All day trip - Gallery Alle Tagesausflug - Galerie Tout excursion d'une journée - Galerie

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation