Miercuri - a cincea zi a Festivalului UNICA

Miercuri, 24 august, la Cinematograful Modern, a început a cincea zi a festivalului UNICA. Ziua a fost destinată derulării a trei activităţi: vizionare de film, vizitarea Muzeului Judeţean de Istorie și o excursie la Gura Humorului.

În prima jumătate a zilei și-au prezentat producțiile cinematografice țările Finlanda, Bulgaria și Estonia. Filmul LIFE al regizorului finlandez Sakari Mäkelä a fost cel care a deschis, cu succes, seria proiecţiilor. Această producție cinematografică aduce în prim plan o perspectivă diferită asupra existenței: viața apare ca o sumă a momentelor memorabile, a incertitudinilor și a lucrurilor simple. În continuare, au rulat filmele: THE PERFECT CRIME de Aatos Suomilammi ( o poveste despre doi tineri care, din întâmplare, capătă cheile unei bănci locale, în 1962; ei speră să se îmbogățească rapid, însă inflația le distruge planurile), FRONT LOTTA de Keijo Skippari și DECADENT de Ossi Kallio. Ultimul film, al Filnlandei, DECADENT, prezintă imaginea unui tânăr singur, în sălbăticie, care pare a fi ultimul om de pe Pământ. Izolându-se de lume, tânărul aminteşte de personajul principal al filmului INTO THE WILD, în regia lui Sean Penn. În finalul filmului finlandez, protagonistul nu este singurul supraviețuitor într-un univers pustiu, ci, în mod providential ( şi oarecum previzibil), el descoperă că pe pămnat mai există încă o fiinta umană, o femeie.

Ulltima țară care și-a prezentat grupajul de filme a fost Estonia. Atât THE BEGINNING, de Dmitry Domoskanov, cât și NO TAIL, NO SCALE, de Aleksandr Petra, Timofei Gluhhov, Sergei Markovitš,Veronika Solovjova, au impresionat prin tehnica grafică folosită. NO TAIL, NO SCALE are și o poveste plină de tâlc despre un pescar care prinde un pește și îl aduce acasă. Pisica plănuiește sa îl îngrașe pentru a-l mânca, însă, în final, peștele crește atât de mare încât mănâncă pisica. Au fost derulate și alte filme estoniene: WHEN THERE COMES A DAY de Meel Paliale, MAI de Maria Reinup și AGONY OF LOVE de Polina Linovitskaja. Filmul cu care s-a încheiat activitatea cinematografică în această zi a fost COUNTERPOINT de Tōnis Pill. O poveste despre un fost violonist de renume care, din cauza unui accident, este acum într-un scaun cu rotile și incapabil de a mai cânta. De un mare impact emoțional este cadrul ce îl surprinde pe violinist cântând alături de o fetiță; el cântă la vioară, iar fetița la un pian de jucărie. Este o metaforă sugerând faptul că artistul, deşi aflat aflat în impas, găseşte ( sau inventează) o cale prin care să transmită lumii mesajul său.

După terminarea programului cinematografic, la ora 15:00, participanții la festivalul UNICA au vizitat Muzeul de Istorie al judeţului Suceava. Aceasta importantă instituţie de cultură este plastă într-o clădire de pe strada « Ştefan cel Mare », numărul 33, construită în stil neoclasic, la începutul secolului al XX-lea. Imobilul, recent renovat, are două nivele (parter şi etaj), dispunând de un spaţiu generos, care include, pe langă expozitiile permanente, şi spaţii destinate activităţilor cu publicul - săli multimedia pentru conferinţe şi spectacole. Pornind de la ideea că structura de bază a unui muzeu trebuie să ilustreze evenimentele fundamentale ale unui popor, expoziţia cea mai importantă a Muzelui de Istorie a fost concepută ca o prezentare cronologică a istoriei locale, împletită cu cea naţională. Mărturiile de sorginte arheologică - ceramică, textile, monede şi bijuterii vechi, sunt doar câteva dintre exponatele muzeului, care au fost cercetate şi admirate de vizitatori. Tematic, s-a insistat asupra unor aspecte fundamentale, care conferă o dimensiune multiseculară vieţii şi spiritualităţii româneşti de pe aceste meleaguri. Renovarea s-a făcut într-o concepţie modernă, muzeul sucevean fiind singura instituţie de acest gen din ţara noastră care conţine o expozitie permananetă dedicată perioadei comuniste, expoziţie ce a constituit principalul moment de atracţie al acestei vizite.

« Sala Tronului », de asemenea, a suscitat o vie atenţie, prin personajele medievale, întruchipate prin figuri de ceară : domnitorul Stefan, având-o alături pe soţia sa, Maria Voichiţa, înconjurat de boieri, spătari, hatmani şi răzeşi, toţi îmbrăcaţi în frumoase costume medievale. Am trăit senzaţia întoarcerii într-un timp revolut, în perioada de glorie a Moldovei, cea a dinastiei Muşatinilor. Atmosfera de epocă a fost recreată prin monologul domnitorului, ale cărui cuvinte au prins viaţă prin inegalabilă voce a actorului George Calboreanu, din celebra înregistrare audio, reverberând, parcă, din ziduri : «Ţineţi minte cuvintele lui Ştefan care v-a fost baci până la adânci bătrâneţe că Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor voştri şi a urmaşilor urmaşilor voştri, în veacul vecilor ».

Pentru o oră timpul s-a oprit, iar oaspeții străini au reuşit să descopere o farâmă din misterioasa, din tumultoasa istorie a României, pe care, cu siguranță, o vor « povesti » şi altora, peste hotare. Am iesit din muzeu, într-o stare de emoţie şi reculegere, paşii noştri pe trotuar fiind ritmaţi, solemn, de cuvintele Poetului:

Rămâneti în umbră sfântă, Basarabi şi voi, Muşatini,

Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,

Ce, cu plugul şi cu spada, aţi întins moşia noastră

De la munte pân-la mare şi la Dunărea albastră!

Următoarul popas a fost în zona Humorului, la pensiunea ,,Acasă, în Bucovina". Într-un colț de rai al Bucovinei, musafirii au fost răsfățați, din belşug, cu mâncare tradițională şi muzică live. Participanții la festivalul au vizitat şi spatiul de agrement amenajat în incinta complexului turistic, având ocazia să admire specii interesante de iepuri, ponei, peşti şi chiar să se plimbe cu o trăsură autentică, trasă de cai. Apoi s-au bucurat de un moment folcloric, susținut de fete oacheşe, cu flori în păr, şi mândrii flăcăi de la ansamblul « Arcanul » al Universităţii ,,Ştefan cel Mare" din Suceava. Apoi s-a lăsat tăcerea şi parcă un fior ne-a străbătut şira spinării ascultând trilurile artistelor Miruna Damian, Anca Cajvan şi Diana Alexa. Vioara şi naiul au completat cadrul de poveste, astfel că văzduhul s-a umplut de cântec, joc şi voie bună. La acest festin folcloric şi-a adus contribuţia şi maestrul Călin Brăteanu, director al Centrului pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, din cadrul Centrului Cultural Bucovina, iar oamenii, nemaiținând cont de vârstă, etichetă sau naționalitate, și-au dat mâinile și au încins o horă moldovenească.

Aşa s-a încheiat cea de-a cincea zi a festivalui de film UNICA, într-o atmosferă optimistă, inspiratională chiar : imaginea unei mini-Europe în miniatură, ai cărei reprezentanţi se țin de mâini și, uitând de orice bariere, se bucură de muzică şi dans, într-o poiană de pe plaiuri sucevene.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
Wednesday – the Fifth Day of the UNICA Film Festival

Three activities were scheduled: film projections, a visit to the History Museum and a trip to Gura Humorului.

During the first half of the day, Finland, Bulgaria and Estonia presented their film productions. LIFE, by Finnish director Sakari Mäkelä, successfully opened the series of presentations. This cinematographic production brings in a different perspective on our existence: life appears as the sum of all the memorable moments, all the uncertainties, all the simple things. Next, there came the movies THE PERFECT CRIME by Aatos Suomilammi (a story about two young people who accidentally come to possess the keys of a local bank; they hope to become rich over night , but inflation thwarts their plans), FRONT LOTTA by Keijo Skippari and DECADENT by Ossi Kallio. The latter presents the picture of a lonely young man, in the wilderness, who seems to be the last man left on Earth. His isolation from the world reminds the viewer of the main character in INTO THE WILD, directed by Sean Penn. In the end of the Finnish movie, the protagonist is not the only survivor in a desert universe; providentially ( and somehow predictably), he discovers that there is someone else on Earth, a woman.

The day continued with the admirable works of Bulgaria. The first film, WHITE ELEPHANTS by Todor Dimitrov, is a love story based on Hemingway’s literary motifs and symbols in « Hills Like White Elephants. » The angst of the female character consists of strange visions, the oscillation between having and not having an abortion, and the relationship with the man she loves ; all these are dominated by some rocks in the shape of white elephants. Other Bulgarian films were : ST. PAUL OF THE CROSS by Vladimir Iliev & Nikolai Vasilev, FEELING by Velislava Kirilova, THE CITIZEN by Petya Dinova and CONTACT 12 by Valentin Alahvedjiev. The production FEELING, by Velislava Kirilova, shows how communication between people is improved by technological progress, but at the same time the reverse is also true – the fact that feelings begin to lose their value and their intensity. Human organs are replaced by mobile phones and their unimaginable applications and countless connections with real life.

The last country to enter movies in the competition was Estonia. Both THE BEGINNING, by Dmitry Domoskanov, and NO TAIL, NO SCALE, by Aleksandr Petra, Timofei Gluhhov, Sergei Markovitš,Veronika Solovjova impressed the public through the graphic technique they use. NO TAIL, NO SCALE contains a meaningful story about a fisherman who catches a fish and takes it home. His cat plans to stuff the fish with food so that it should grow fatter, but in the end the fish ends up being so fat that it eats the cat instead. The other Estonian films that ran on the screen are: WHEN THERE COMES A DAY by Meel Paliale, MAI by Maria Reinup and AGONY OF LOVE by Polina Linovitskaja. The last film to be watched on Wednesday was COUNTERPOINT by Tōnis Pill. It is about a famous violinist who is now in a wheelchair, as a result of un unfortunate accident. The scene where he plays his violin near a little girl is a very powerful one; he plays the violin while she plays a toy piano. It is a metaphor suggesting that the artist, though in a predicament, finds ( or rather contrives) a way to convey his message to the world.

After the movie programme, the UNICA participants visited the History Museum in Suceava. This cultural institution is hosted in a 20th century building displaying neoclassical elements. The place, recently renovated, is rather spacious and it includes, apart from permanent exhibitions, rooms destined to public activities such as conferences or shows. Starting from the idea that a museum should illustrate the fundamental events in the life of a people, the most important exhibition of the History Museum is conceived as a chronological thread of the local history, woven into the national one. Thus, the visitors could enjoy and admire archaeological exhibits like ceramics, textiles, old coins and jewellery. Thematically speaking, the museum retains some essential aspects of Romanian life and spirituality. Its renovation and modernisation, however, did non mean renouncing the only permanent exhibition dedicated to the Communist era. It was this particular exhibition that apparently was of interest to our foreign guests.

Equally, the « Throne Hall » captivated the public, as the characters inhabiting it are dressed in beautiful medieval costumes. These characters are life-size wax figures representing Prince Stephen the Great, his wife Maria Voichita, and other governors and earls of the court, as well as yeomen. They take the visitors to another time, a time of glory and of past dynasties. Those past times are recreated in this hall of the museum by a recording of actor George Calboreanu’s voice uttering in a second- to- none manner : „Remember Stefan’s words, who has been your leader until his old age, that Moldova did not belong to my ancestors, it does not belong to me and it does not belong to you, it belongs to your childern and to their children, for ever and ever.”

Time stood still for an hour and the foreign guests tried to discover a shred of the mysterious and tempestuous history of Romania, which they will certainly talk about when back at home. Upon leaving the museum, the silence and emotion felt could only be equalled by the solemn rhythm of the Poet’s words:

Musats and Basarabs rest in your sacred shade,

Givers of law and justice, men who our nation made,

Who with the mace and ploughshare spread out our boundaries wide

From seashore to the mountains, and to the Danube side.

The next stop the participants made was at the tourist complex “Acasa, in Bucovina.” There they were treated with traditional meals and music. They also had the chance to see different species of rabbits, horses, fish and go on a carriage ride drawn by horses. The Arcanul Ensemble from “Stefan cel Mare” University entertained them with folk dances, and the local artists Miruna Damian, Anca Cajvan and Diana Alexa performed spine-tingling songs. This folkloric feast was endorsed by Bucovina Cultural Centre, through Mr Călin Brăteanu, Director of the Centre for Preservation and Promotion of Traditional Culture. Their age notwithstanding, or their nationality for that matter, those present held their hands together in a Moldavian dancing circle.

This is how the fifth day of the UNICA Film Festival ended, in an inspiring atmosphere of optimism and joy: it was the image of a Europe in miniature whose representatives forgot about barriers and boundaries, dancing on a meadow somewhere in Suceava County.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Mercredi, la cinquième journée du festival UNICA

Mercredi, le 24 août, au Cinéma Moderne, s’est déroulé la cinquième journée du festival. L’activité a été divisée sur trois volets : visionnement des films, visite du Musée Départemental d’Histoire et une excursion à Gura Humorului.

Dans la matinée la Finlande, la Bulgarie et l’Estonie ont présenté leurs productions cinématographiques. Le film LIFE de Sakari Mäkelä a ouvert la série. Cette production cinématographique offre une perspective différente sur l’existence : la vie apparait comme un cumul de plusieurs moments inoubliables, de l’incertitude, des choses simples de la vie.

Ensuite, il y a eu THE PERFECT CRIME de Aatos Suomilammi ( une histoire de deux jeunes gens qui, par hasard, obtiennent les clés d’une banque locale, en 1962; ils espèrent s’enrichir rapidement mais l’inflation change leurs projets), FRONT LOTTA de Keijo Skippari et DECADENT de Ossi Kallio.

Le dernier film présenté par la Finlande, DECADENT, présente l’image d’un jeune homme solitaire, qui parait être le dernier homme sur terre. Isolé du monde, le jeune homme fait penser au personnage principal du film INTO THE WILD de Sean Penn. À la fin du film le protagoniste découvre qu’il n’est pas seul dans l’univers, mais qu’il y a encore un être humain, une femme.

La journée a continué avec les productions intéressantes de la Bulgarie. Le premier film, WHITE ELEPHANTS de Todor Dimitrov, est une histoire d’amour basée sur les symboles littéraires d’Hemingway, dans « Histoire africaine ». Les incertitudes du personnage féminin les visions étranges, la décision d’avortement, la relation avec l’homme qui est à côté d’elle, tout ça sous le signe des pierres qui ressemblent à des éléphants blancs.

Puis, à l’écran il y a eu les films ST. PAUL OF THE CROSS de Vladimir Iliev & Nikolai Vasilev, FEELING de Velislava Kirilova, THE CITIZEN de Petya Dinova și CONTACT 12 de Valentin Alahvedjiev. Le film FEELING, de Velislava Kirilova démontre que le progrès technologique facilite la communication humaine, mais aussi, le revers de la médaille – les sentiments commencent à affaiblir, à perdre leur intensité. Les organes de sens sont remplacés par les téléphones portables qui ont des connexions incroyables avec le monde réel.

L’Estonie a clôturé la présentation de films de la journée avec THE BEGINNING, de Dmitry Domoskanov et NO TAIL, NO SCALE, de Aleksandr Petra, Timofei Gluhhov, Sergei Markovitš,Veronika Solovjova, qui ont impressionné le public par la technique graphique utilisée. NO TAIL, NO SCAIL c’est une histoire moralisatrice d’un pêcheur qui pêche un poisson qu’il amène chez lui, son chat veut lui donner de la nourriture pour le faire grossir et le manger ultérieurement, mais le poisson devient si gros qu’il finit par manger le chat;

Les films estoniens présentés ensuite ont été : WHEN THERE COMES A DAY de Meel Paliale, MAI de Maria Reinup et AGONY OF LOVE de Polina Linovitskaja. Le dernier film de la journée a été COUNTERPOINT de Tōnis Pill. Une histoire d’un violoniste célèbre qui, à la suite d’un accident, reste dans une chaise roulante, incapable de jouer. Très touchant le cadre qui le surprend jouer du violon, à côté d’une petite fille qui joue d’un piano jouet. C’est une métaphore qui suggère le fait que l’artiste, en dépit de sa situation, trouve ou bien il invente un moyen de transmettre son message au monde.

Après le programme cinéma, à 15.00h, les participants au festival ont visité le Musée d’Histoire du département Suceava. Cette institution culturelle, construite en style néo-classique, début XXème siècle, récemment rénovée, à deux étages, un espace généreux abritant des expositions permanentes et des espaces destinés aux activités avec le public, des salles multimédia pour des conférences, des spectacles. L’exposition la plus importante du musée est, bien évidemment, la présentation chronologique de l’histoire locale et de celle nationale. Les témoignages archéologiques – céramique, textiles, pièces de monnaies, bijoux anciens sont quelques une des pièces du musée observés et admirés par les visiteurs.

Le musée propose une exposition permanente dédiée à la période communiste, exposition qui a retenu l’attention des visiteurs. La « Salle du trône » a été appréciée pour ses personnages historiques, réalisés en cire. Le prince moldave, Stefan cel Mare avec sa femme, Maria Voichita, entourés par les boyards moldaves, en habits d’époque. Les visiteurs ont vécu la sensation d’un voyage dans le temps, dans la période de la dynastie des Musatini. L’atmosphère d’époque a été recrée par le biais du monologue de Stefan cel Mare, dont les mots ont été prononcés par la voix de l’acteur George Calboreanu, dans un enregistrement audio, venue au-delà des murs : « Rappelez-vous les mots de Stefan … la Moldavie n’appartient pas à mes ancêtres, ni à moi, ni à vous, mais à vos petits-enfants et à vos arrière-petits-enfants jusqu’à la fin des temps ».

Pour une heure, le temps s’est arrêté et les invités ont réussi à découvrir une page de l’histoire tumultueuse de la Roumanie qu’ils feront connaitre au-delà des frontières roumaines.

L’arrêt suivant a été à une auberge aux environs de Gura Humorului, ,,Acasă, în Bucovina". Dans une région pittoresque, les invités ont été gâtés avec des plats, des produits spécifiques et avec de la musique authentique. Ils y ont admiré plusieurs espèces de lapins, de poney, de poissons et ils se sont promenés dans une calèche authentique tirée par des chevaux. Ils ont pu admirer ensuite un moment folklorique présenté par le groupe « Arcanul » de l’Université de Suceava. Les artistes Miruna Damian, Anca Cajvan et Diana Alexa ont chanté pour les invités et ensuite des instruments tels que le violon et la flûte de Pan ont résonné dans ce paysage édénique. Monsieur Călin Brăteanu, directeur du Centre pour la Promotion de la Culture Traditionnelle dans le cadre du Centre Culturel Bucovine et tous les convives présents au festin ont fait une ronde, danse spécifique pour la Bucovine.

La cinquième journée du festival de film UNICA finit dans une atmosphère optimiste, l’image même d’une mini Europe, unie dont les représentants font la ronde avec de la musique, de la danse dans un coin paradisiaque de Suceava.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
MMittwoch, den 25.August 2016

Am dritten Tag des Festivals UNICA waren drei Aktivitäten: die Gäste haben weiter Filme angeschaut, dann haben sie das Geschichtsmuseum besichtigt und am Ende haben sie einen Ausflug nach Gura Humorului gemacht.

Am Vormittag haben die Länder Finnland, Bulgarien und Estland ihre Filmforführungen vorgestellt. Der Film LIFE des Regisseurs Sakari Mäkelä hat eine verschiedene Perspektive über die Existenz. das Leben erscheint als eine Menge unvergessliche Momente, Unsicherheiten und Dankbarkeit.Dann folgten die Filmen: THE PERFECT CRIME von Aatos Suomilammi (eine Geschichte über zwei junge Menschen , die im 1962 bekommen zufällig die Schlüssel von einer Bank und sie hoffen schnell reich zu werden, aber die Inflation zerstört ihnen die Pläne ), FRONT LOTTA von Keijo Skippari und DECADENT von Ossi Kallio.Der letzte Film, DECADENT, zeigt das Bild eines jungen Mannes allein in der Wildnis und er scheint der letzte Mensch auf Erden zu sein. So erinnert dieser junge Mann an der Hauptgestalt des Films INTO THE WILD, von Sean Penn. Am Ende des Filmes erfährt er, dass er nicht der einzige Überlebende auf der Erde ist, es gibt noch ein weibliches Wesen.

Bulgarien kam mit einem Lieblingsfilm mit Symbolen ,die an Hemingway erinnert. Es geht um den Film WHITE ELEPHANTS von Todor Dimitrov. In den folgenden Momenten haben die Zuschauer auch andere Filme geguckt: ST. PAUL OF THE CROSS von Vladimir Iliev & Nikolai Vasilev, FEELING von Velislava Kirilova, THE CITIZEN von Petya Dinova und CONTACT 12 von Valentin Alahvedjiev. Der Film FEELING, von Velislava Kirilova zeigt, wie die Kommunikation zwischen den Menschen durch den technologischen Fortschritt verbessert wird, aber auch die Kehrseite und zwar: die Gefühle beginnen, ihre Wert und Intensität zu verlieren. Die Sinnorganen werden von den Handys vertreten.

Das letzte Land, das seine Filmen vorgestellt haben war Estland. Sowohl THE BEGINNING, von Dmitry Domoskanov, als auch NO TAIL, NO SCALE, von Aleksandr Petra, Timofei Gluhhov, Sergei Markovitš,Veronika Solovjova, haben durch die grafische Technik beeindruckt.

Danach werden auch die folgenden Filmen angeschaut: WHEN THERE COMES A DAY von Meel Paliale, MAI von Maria Reinup und AGONY OF LOVE von Polina LinovitskajaDer letzte Film war COUNTERPOINT von Tōnis Pill. Es ist eine Geschichte über ein ehemaliger Geiger, der sehr berühmt war.Wegen eines Unfalls ist nun in einem Rollstuhl und kann nicht mehr spielen. Eine große emotionale Wirkung hat die Szene, wenn er neben einem Mädchen Geige spielt.

Nach diesem Filmprogramm haben die Teilnehmer UNICA das Geschichtsmuseum besucht, das auf der Straße « Ştefan cel Mare »,Nummer 33 liegt. Es wurde vor kurzem renoviert und hat zwei Stöcke mit Dauerausstellungen und Räume für die öffentlichen Aktivitäten-Multimedia Konferenzräume. Es gibt archäologische Zeugnisse- Keramik, Textilien, Schmuck und alte Münzen, die studiert und von den Besuchern bewundert wurden. Es war eine zeitgenössische Renovierung. Dieses Museum ist die einzige Institution dieser Art in unserem Land, die eine Dauerausstellung aus dem Kommunismus enthält. Der «Thronsaal» hat auch eine wichtige Bedeutung mit den mittelalterlichen Wachsfiguren: Stefan der Große, zusammen mit seiner Frau Maria Voichita, umgeben von Bojaren, Alle sind n schönen mittelalterlichen Kostümen verkleidet. Ich hatte das Gefühl, dass wir während der Blütezeit der Republik Moldau waren. Eine Stunde lang ist die Zeit stehengeblieben, und die ausländischen Gäste konnten ein geheimnisvolles Stück der wechselvollen Geschichte von Rumänien entdecken Alles, was sie gesehen haben, werden sie bestimmt auch den anderen im Ausland erzählen.

Ein weiterer Rastplatz war im Bereich der Pension, Humor, Zuhause in der Bukowina.

In einer Ecke des Paradieses der Bukowina wurden die Gäste mit traditioneles Essen und Musik empfangen. Sie haben hier auch den Freizeitpark besucht und hatten auch die Möglichkeit Hasen, Ponys und Fische zu sehen. Sie haben auch eine Tour mit einer traditionellen Kutsche gemacht. Dann hat der Ensemble « Arcanul » von der Universität Stefan cel Mare aus Suceava ein künstlerisches Programm dargestellt. Die Menschen haben sich an der Hand gehalten und haben alle getanzt.

So hat sich der fünfte Tag des Festivals UNICA beendet, in einer optimistischer Atmosphäre. Es war das Bild einer Europa im Kleinformat. Hier halten sich ihre Vertreter an der Hand und freuen sich über Musik und Tanz.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Teodora Ramona Greciuc
Photos taken by Magda Odobescu
Excursie de o zi - Galerie All day trip - Gallery Alle Tagesausflug - Galerie Tout excursion d'une journée - Galerie

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation