World Movie Contest UNICA Suceava, Romania 19 - 26 august 2016
Festivalul Mondial de Film UNICA Suceava, România 19 - 26 august 2016
World Movie Contest UNICA Suceava, Roumanie 19 - 26 Août 2016
World Movie Contest UNICA Suceava, Rumänien 19 - 26 August 2016

CLICK HERE TO SEE ALL THE PHOTOS, SORTED BY DAYS

Ultima zi a Festivalului UNICA -

Vineri, 26 august, la Cinematograful Modern s-a desfășurat ultima zi a Festivalului de Film UNICA 2016. Această zi a fost marcată prin momentul decernării premiilor și prezentarea secțiunii YOUNG UNICA.

În ținute de gală, reprezentanți ai cinematografiei internaționale s-au adunat pentru a celebra încheierea unui festival de succes, de film de calitate, care a reușit să treacă de barierele lingvistice şi să-i reunească pe oameni prin artă, prin frumos.

Festivitatea a început la ora 16:30, cu prezentarea secțiunii YOUNG UNICA. Tineri din diferite colțuri ale Europei și-au demonstrat talentul prin câteva producții filmate pe parcursul desfășurării festivalului. Suceava s-a dovedit a fi o bună sursă de inspirație pentru tinerii implicați, iar rezultatul a fost pe măsură. „Mitul lui Dracula”, festivalul „Bucovina Rock Castle”, „Skate park. Paranoia”, „Stroopwafeles”, „Real faces” și „Generation talk” au fost filmele ce s-au derulat pe ecran, iar prin calitatea acestora, viitorul cinematografic pare-se că sună promițător.

Filmul „Skate park”, regizat de echipa românească, formată din Cosmin Irimia, Brustur Alex și Ștefan Ieremie a abordat tema sporturilor extreme, dincolo de suprafață. Cuvintele unui mic biker despre tehnică, scoase din context, dobândesc aproape o nuanță filozofică: „Everytime you fall, you have to get up, because every mistake is a lesson”.

Tinerii nu au uitat să mulțumească voluntarilor și participanților care i-au ajutat în procesul creator. Astfel, dincolo de film, dincolo de dobândirea de noi cunoştinte şi lărgirea orizontului cultural, ce vine la pachet cu o astfel de experiență, un alt câştig l-au reprezentat prieteniile care s-au legat în această perioadă.

Festivitatea a continuat cu programul folcloric, întreținut de Ansamblul „Ciprian Porumbescu”. Participanții străini au avut, încă o dată, ocazia de a se bucura de talentul artiștilor români, printr-un spectacol demn de cultura și tradiția românească.

Președintele festivalului UNICA, Dave Waterson, s-a făcut remarcat prin atitudinea jovială și energia de care a dat dovadă în această săptămână. El ne-a mărturisit că a fost fermecat de dinamismul şi ospitalitatea, românilor, de felul în care au gestionat, cu calm, micile probleme, ajungând la concluzia că „timpul lucrează pentru noi, pentru această ţară. Rugat să facă un top trei al lucrurilor care i-au plăcut cel mai mult în această săptămână, Dave Waterson a ales festivitatea de deschidere, de la Cetatea de Scaun a Sucevei („an absolutely unforgettable opening”), oamenii pe care i-a întâlnit aici („it is so lovely to meet so many lovely people) și, desigur, filmele care au derulat în cadrul festivalului.

Cât despre ce a învățat în această perioadă, Mr. Waterson ne vorbește despre modul în care „familia UNICA” a dat un exemplu de solidaritate, împărțind atât lucrurile bune, cât și pe cele rele. De-a lungul desfășurării festivalului, nici boala, nici moartea nu au lipsit, din nefericire, însă a fost cu adevărat emoționant felul în care membrii asociaţiei UNICA s-au implicat într-o astfel de situație.

Declarându-se foarte mulțumit de organizarea din acest an, Dave Waterson a anunţat că se pregătește, deja, pentru UNICA 2017, care va avea loc în Germania. El și-a arătat recunoștința față de toți cei implicați în acest proiect, mărturisind că acest festival devine din ce în ce mai bun, de la un an la altul.

Ziua a continuat cu decernarea premiilor UNICA, un moment dificil pentru juriu, care a recunoscut că nu este ușor să alegi din atât de multe filme bune. Aşadar, premiile UNICA 2016 au fost:

Cel mai bun film UNICA – Maria Reinup, Estonia

Cel mai interesant program național – Spania

Cel mai bun film „de tinerețe” - Hanis Bagashov, Macedonia

Premiul internațional CICT – Unesco: Petre Chapovski, Macedonia

De aemenea, au fost acordate și trei premii din partea orașului gazdă, Suceava, lui John Roberts - Anglia, lui Bernard Dublique -Beglia, precum și pentru Petya Dinova – Bulgaria. (lista completă a filmelor premiate va fi afișată pe site-ul oficial al festivalului de film UNICA http://www.unica-web.com/ )

Festivitatea de premiere a fost urmată de un banchet, ce a avut loc la Salon Zamca. Au fost acordate diplome celor implicaţi în acest proiect – oficialităţi, profesori şi elevi voluntari, apoi s-au s-a bucurat cu toţii de muzică şi de bucatele alese, stropite din belşug cu afinată şi vin. Orchestra a intonat slagăre la modă, dar şi valsuri vieneze, cântece tradiţionale din folclorul rusesc („Kalinka” şi „Cazacioc”), dar şi hore moldovenesti, încât lumea - tineri şi mai puţin tineri, oaspeţi şi gazde - cu toţii s-au încins la dans. Astfel, UNICA 2016 s-a încheiat într-o atmosferă veselă, în cântec, joc și voie bună, ingrediente care au mai diminuat, parcă, nostalgia despărțirii.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Photos taken by Magda Odobescu
The Last Day of the UNICA Festival

Friday, August 26, was the last day of the UNICA film festival that took place at Cinema Modern. The main events of the day were the award ceremony and the presentation of the Young UNICA section.

Wearing full dress, representatives of cinematography from around the world gathered to celebrate the end of a successful festival which featured quality films and managed to cross language barriers in order to unite people through art and beauty.

The festivity began at 16:30 with the presentation of the Young UNICA section. Young people from all over Europe put their talent at work to produce short films which they shot during the festival. It turned out that Suceava was a good source of inspiration for the teenagers involved in this project, and the outcome was positively interesting. The Myth of Dracula, Bukovina Rock Castle, Skate Park, Paranoia, Stroopwafels, Real Faces and Generation Talk were the film projections that ran on the screen; their quality makes the future of filmmaking sound promising. The film Skate Park, directed by the Romanian team made up of Cosmin Irimia, Alex Brustur și Ștefan Ieremie, approaches the theme of extreme sports. The words of one biker in the film regarding technique, taken out of the context, almost reach a philosophical level: „Everytime you fall, you have to get up, because every mistake is a lesson”.

The young participants did not forget to thank the trainers and the volunteers who helped them in their creative efforts. Beyond making movies, beyond expanding their knowledge of the world and of other cultures, this experience also provided the youngsters with new friendships, which was as well one of the purposes of the festival.

The afternoon continued with a suite of traditional dances performed by the „Ciprian Porumbescu” Ensemble. Thus, the foreign participants once more enjoyed the talent of Romanian artists in a show worthy of Romanian culture and traditions.

The president of UNICA, Dave Watterson, had a friendly attitude and manifested a lot of energy throughout the week. He confessed that he was charmed by the Romanians’ hospitality, by the way they calmly managed the problems that occurred, concluding that „time works for you, for this country.” When asked to make a top three of the things he enjoyed the most this week, Dave Watterson chose the festive opening at the Suceava Citadel („an absolutely unforgettable opening”), the people he met („it is so lovely to meet so many lovely people), and of course the movies. As for what he learned during this time, Mr. Watterson mentions the way in which the “UNICA family” set an example of solidarity, sharing both the good and the bad aspects of the festival. Unfortunately, disease and even death were parts of this year’s festival, but the members of the association managed to surpass with dignity those sad moments.

Saying that he was very pleased with the organization of the festival, Dave Watterson announced he was already getting ready for next year’s edition, UNICA 2017, which will take place in Germany. He expressed his gratitude towards all those who contributed to this project, appreciating that the festival is getting better by each year.

Then there followed the award giving ceremony. Judging proved to be quite difficult for the jury of UNICA, since it was not easy for them to choose from so many good films. The UNICA 2016 prizes were:

Best film – Maria Reinup, Estonia

Most interesting national programme – Spain

Best Jeunesse Film- Hanis Bagashov, Macedonia

The Intenational CICT – Unesco Prize: Petre Chapovski, Macedonia

Three prizes were awarded by the organizing city, Suceava, to John Roberts – England, Bernard Dublique – Belgium, and Petya Dinova – Bulgaria. ( the full list of prizes will be posted on the UNICA official site, http://www.unica-web.com/ )

The ceremony was followed by a banquet which took place at Salon Zamca. The people involved in this project received certificates of appreciation and then they feasted on a selection of foods, bilberry brandy and wine. Thus UNICA 2016 ended on a happy note, which somehow sweetened the parting nostalgia.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Nicoleta Andron
Photos taken by Magda Odobescu
Dernier jour du festival UNICA

Vendredi, le 26 août, au Cinéma „Modern” s’est déroulée la dernière journée du festival Unica 2016. Cette journée a été marquée par la remise de prix et la présentation de la section YOUNG UNICA.

En tenue de gala, les représentants de la cinématographie internationale se sont rassemblés pour célébrer la fin d’une édition réussie, avec des films de haut niveau qui ont réussi à dépasser les frontières linguistiques et à réunir les gens par le biais de l’art et de la beauté.

La festivité a commencé à 16.30h, avec la présentation de la section YOUNG UNICA. Les jeunes participants, venus de tous les coins de l’Europe, ont démontré leur talent avec des productions filmées pendant le déroulement du festival. La ville de Suceava s’est avérée une bonne source d’inspiration pour les jeunes impliqués et le résultat a été à la hauteur. Le mythe du Dracula, le festival Bucovina Rock Castle, Skate Park, Paranoia, Stroopwafeles, Real faces et Generation talk ont été les productions qui ont roulé à l’écran, leur qualité démontrant que l’avenir du cinéma est garanti.

Le film „Skate Park”, réalisé par l’équipe roumaine formée de Cosmin Irimia, Brustur Alex et Ștefan Ieremie a choisi le sujet des sports extrêmes. Les mots d’un petit biker, concernant la technique, hors du contexte du film, acquièrent une nuance presque philosophique: „Everytime you fall, you have to get up, because every mistake is a lesson”.

Les jeunes participants ont remercié les bénévoles et les participants qui les ont aidés pendant la création des films et ils se sont montrés très contents pour les amitiés nouées tout comme pour l’expérience et les compétences acquises lors du déroulement du festival.

Le groupe folklorique « Ciprian Porumbescu » a continué la cérémonie avec un spectacle digne de la culture et de la tradition roumaine.

Le président UNICA, Dave Waterson, qui s’est fait remarquer par son attitude joviale et son dynamisme, a avoué qu’il a été beaucoup touché par l’énergie, l’hospitalité des Roumains, l’organisation du festival, concluant que « le temps travaille pour nous, les Roumains, en notre faveur ». Parmi les aspects favorables de cette édition Dave Waterson a mentionné la cérémonie d’ouverture du festival, dans la Cité Princière de Suceava („an absolutely unforgettable opening”), les gens qu’il a rencontrés („it is so lovely to meet so many lovely people) et bien évidemment, les films présentés dans le cadre du festival.

Pour ce qui est de tout ce qu’il a appris pendant toute cette période, Mr. Waterson a souligné la manière dont la famille UNICA a démontré sa solidarité. Très content de l’organisation de cette édition, Dave Waterson a annoncé qu’il se préparait déjà pour l’édition suivante qui aura lieu en Allemagne.

La journée a continué avec la remise de prix UNICA, moment sensible pour le jury qui a reconnu qu’il était difficile de choisir les meilleurs films parmi tous ces bons films présentés.

Meilleur film UNICA – Maria Reinup, Estonie

Le programme national le plus intéressant – Espagne

Meilleur film de « jeunesse » - Hanis Bagashov, Macédoine

Prix International CICT – Unesco: Petre Chapovski, Macédoine

Trois prix ont été accordés de la part de la ville de Suceava à John Roberts – Angleterre, Bernard Dublique –Belgique et à Petya Dinova – Bulgarie. (la liste complète des films est affichée sur le site officiel du festival UNICA http://www.unica-web.com/ ).

La festivité de remise de prix a été suivie d’un dîner officiel, au salon Zamca et tous ceux qui se sont impliqués dans ce projet ont reçu des diplômes - les officiels, les professeurs, les élèves et les étudiants bénévoles.

L’édition 2016 du Festival UNICA s’est achevée dans une atmosphère joyeuse de chant et de danse, avec l’espoir d’une nouvelle rencontre.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Petronela Munteanu
Photos taken by Magda Odobescu
Der letzte Tag des Festivals Unica 2016

Am Freitag, den 26. August, fand beim Kino „Modern” der letzte Tag des Festivals Unica 2016 statt. Am diesem Tag erfolgte die Preisverleihung und die Vorführung der Kategorie YOUNG UNICA.

Festlich gekleidet kamen die Vertreter des internationalen Films zusammen, um den Schluss eines erfolgreichen Festivals zu feiern - ein Festival, wo die Teilnehmer sprachliche Begrenzugen überschritten haben, indem sie sich durch Kunst und Ästhetik geeinigt haben.

Die Verantstaltung begann um 16:30 Uhr mit der Kategorie YOUNG UNICA. Jugendliche aus ganzem Europa haben ihr Talent durch Filme beweist, die sie während des Festivals gedreht haben. Die Stadt Suceava war eine gute Inspirationsquelle für die Jugendliche: Die Legende von Dracula, Das Musikfest Bucovina Rock Castle, Skatepark, Paranoia, Stroopwafeles, Real faces und Generation talk waren die daraus entstandenen Filme, die die Zukunft des Films als vielversprechend voraussagen.

Skatepark, der rumänische Film von Cosmin Irimia, Brustur Alex und Ștefan Ieremie, illustrierte das Thema der Extremsportarten und darüber hinaus. Die Worte eines kleinen Radfahrers wirken, außer ihrem Kontext, schon philosophisch: „Everytime you fall, you have to get up, because every mistake is a lesson”.

Die Jugendliche haben nicht vergessen sich bei den Freiwilligen und Teilnehmern zu bedanken, die ihnen bei der Entstehung der Filme geholfen haben. So fügen die neu entstandenen Freunschaften zu den neuen Kenntnisse über Film und zu der kulturellen Bereicherung als Festivalerfahrungen, hinzu.

Zunächst folgte die rumänische volkstümliche Aufführung des Ciprian Porumbescu Ensembles. Die internationalen Teilnehmer konnten noch einmal das Talent der rumänischen Künstler genießen durch eine Vorführung der rumänischen Kultur, Sitten und Bräuche.

Der Festivalpräsident, Dave Waterson, hat die ganze Woche eine einprägsame Energie und gute Stimmung verbreitet. Er hat selber die rumänische Energie und Gastfreundlichkeit anerkennt, sowie die Weise wie die rumänische Gastgeber mit den kleinen vorgekommen Schwierigkeiten zurechtgekommen haben. Seine Fazit lautete: „Die Zeit arbeitet für uns, für dieses Land. ” Als er gebeten wurde, eine Rangfolge der besten drei beim Festival erlebten Erfahrungen aufzuzählen, nannte er die Eröffnungszeremonie in der mittelalterlichen Burg von Suceava („an absolutely unforgettable opening”), die Leute, die er hier kennengelernt hat („it is so lovely to meet so many lovely people”), und natürlich die Filme.

Was die neu gewonnenen Erkenntnisse betrifft, erzählte Herr Waterson darüber, wie die „UNICA Familie” Verbundenheit erprobt hat, indem sie die Guten und die Bösen geteilt haben. Denn während des Festivals sind leider Krankheit und Tod vorgekommen, aber die Teilnehmer und Mitglieder des Vereins UNICA haben sich auf eine berührende Weise einander unterstützt. Außerdem hat Dave Waterson seine Dankbarkeit gegenüber alle Teilnehmer und Beitragende ausgedrückt und er musste zugestehen, dass das Festival UNICA jedes Jahr immer besser wird.

Als die Verleihung der Preise vorgenommen wurde, gestand die Jury, dass es nicht leicht war, aus so vielen guten Filmen zu wählen. Die Gewinner des Festivals Unica 2016 waren:

Der Beste Unica Film - Maria Reinup, Estonien

Der Interessanteste Nationalprogramm – Spanien

Der Beste Junge Film - Hanis Bagashov, Mazedonien

Der Internationale Preis CICT – Unesco - Petre Chapovski, Mazedonien

Außerdem wurden von der Gaststadt Suceava drei Preise John Roberts - UK, Bernard Dublique -Belgien, und Petya Dinova – Bulgarien verliehen. (Die komplette Liste ist unter http://www.unica-web.com/ zugänglich).

Nach der Preisverleihung folgte eine Feier beim Restaurant „Salon Zamca”. Es wurden Diplomen allen Teilnehmern und Freiwilligen vergeben: Behörde, LehrerInnen und SchülerInnen und alle haben das künstliche Essen genießt und dann zusammen getanzt. So endete UNICA 2016 - in munteren Stimmung, die das Abschiedsleid zumindest teilweise vermindert hat.

Ileana Boteanu and Andreea Petrovici
Translated by Ana-Teodora Boteanu
Photos taken by Magda Odobescu

Day Six

Day Five

All Day Trip

Day Three

Day Two

Day One

Preparation